Espen May 10, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Overalt i dag kan vi se influencere dominere de ulike sosiale medier med ulike salgs annonser ukentlig, og klarer å nå til flere tusen av kunder og annonsens målgruppe. Hvordan skal selskaper som ikke har samme målgruppe klare å gjøre dette? Dette er et aktuelt for bedrifter som vil bli mer synlig hos deres publikum, og ikke alltid klarer nå helt frem til det.

I dette innlegget her skal jeg fortelle om POST-modellen som kan hjelpe din bedrift med å nå målgruppen sin.

Post modellen består av fire ulike steg som er grunnleggende for enhver bedrift som vil planlegge innholdstrategi på sosiale medier. POST står for: People, objectives, Strategy og Technology.

People – Mennesker

Dette handler først og fremst for hvem du skal nå ved bruk av de ulike sosiale mediene, altså selskapets målgruppe. Man kan ikke lage en strategi for sosiale medier før man kjenner publikumet sitt. Selskapet må alltid vite hvilke sosiale medier deres publikum bruker, før de kan fortsette. Dette steget kan man si er en analyse der man fokuserer hvilke plattformer segmenter bruker eller vil bruke.

Objectives – Mål

De fleste virksomheter i dag har klare mål for hva de vil oppnå, på dette punktet her bestemmer virksomheten seg for hva de ønsker å oppnå med sin kommunikasjon. Husk at målene i dette steget må være målbare, hvis ikke vet man aldri om målene blir oppnådd. Et godt verktøy for å sette seg gode mål er S.M.A.R.T metoden. (Les om den her)

Strategy – Strategisk rammeverk

Dette steget handler først og fremst om hva du skal bruke sosiale medier til og hvordan du skal bruke kanalene til at forholdet til målgruppen skal endre seg. Et eksempel på en strategi kan være å ha en konkurranse på Facebook ved hjelp av en video eller bilde, der man skaper stort engasjement hos publikumet sitt. Du kan ta i bruk Groundswellformålene: Lytte, snakke, støtte, engasjere og omfavne.

Technology – kanalvalg

Når du har funnet svar på alt ovenfor kan du endelig bestemme deg for hvilken mediekanal som passer for din målgruppe. Det er ingen gevinst for selskapet å velge en plattform der målgruppen din ikke er.

Modellen er et godt eksempel på at kanalvalg bør komme sist. Utrolig mange virksomheter gjør den feilen at de velger kanaler FØR de har analysert interessenter, målgrupper og deres atferd, og en strategi for å nå virksomhetens mål.

Kilder: