Karoline april 5, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

La oss si at du har tenkt å opprette en profil
innenfor sosiale medier. Hva tenker du? Hva innebærer det? Og har du en plan?

Det aller beste er å ha en strategi og en plan
allerede før du setter i gang. Hvilken modell skal du bruke? Og det aller beste
er å følge den planen. Ikke hoppe av midt inne i planen, da det kan krølle seg.
Begynn heller på nytt.

La meg tipse deg om POST modellen! POST står for
people, objectives, strategy og technology og her skal jeg fortelle kort om hva
POST modellen egentlig er.

People:
Dette
handler om hvem du vil nå og hvordan du bør bruke sosiale medier. På forhånd;
vit hvem du snakker til. Og snakk med
dem og ikke til dem, selv om det er
noe vanskeligere. Det er forskjell på sosial og asosial kommunikasjon. Noen
tror at all kommunikasjon er sosial, hvilket det ikke er. En asosial
kommunikasjon snakker du mer eller mindre med deg selv, du legger ut ting som
bryr deg og du snakker til kundene og ikke med dem. Hva vil kundene dine vite?
Og hva trenger dem?

Prøv å kartlegg hva kundene dine trenger av
informasjon og utfordringer og forsøk så godt du kan å møte disse.

Objectives:
Hva
er det du tenker å oppnå?

 Viktig å tenke
på hva du vil oppnå. Og kartlegg hvorfor. Er det viktig med mange likes? Eller
er det bedre å ha færre likes og følgere men et bedre et? I de aller fleste
tilfeller er kvalitet bedre enn kvantitet.

Strategy:
Ganske
mange går i en felle hvor de først finner ut hva slags kanal de skal velge for
deretter å jobbe seg bakover. De velger for eksempel Facebook og deretter tar
de valg om hva de skal gjøre på plattformen. Det vil være bedre å ha en strategi
og vite hvem og hvorfor du skal nå akkurat disse kundene før du velger plattform.
Den målgruppen du har valgt – hvor er de? Det er liten vits i å bruke en
plattform hvor du ikke får frem det hele og fulle potensiale om deg og/eller
bedriften din.

Technology:
Plattform
er som vi ser over det aller siste du skal velge. Følger du stegene ovenfor vil
du kunne treffe kunde og målgruppen du har valgt deg. Finnes dine kunder
utelukkende på Facebook og Instagram er det ingen poeng i å velge et annet medie,
da det er bedre å få tilstrekkelig med kvalitet på to plattformer kontra
halvveis kommunikasjon på alle.

Vi har valgt å skrive vår eksamen om Høyskolen
Kristiania. Alt handler om atferd. Hensikten med markedskommunikasjon er at
alle skal igjennom en beslutningsreise og her skal det fanges oppmerksomhet fra
målgruppen, lære forbrukeren noe, påvirke en holdning i positiv retning og
utløse en atferd. For Kristiania sin del har de satset stort på både LinkedIn
og Facebook. De greier å fange oppmerksomhet og de tilbyr en rekke tilbud som
skolen kan anbefale. Målgruppen virker å være unge mennesker, men som er klare
for å tre inn i voksenlivet. Likevel er de flinke til å inkludere mennesker som
trenger en ny utdanning samtidig videreutdanning. Kanskje er det muligheter for
å begynne enda tidligere. At de allerede fremmer skolen til de som begynner på
ungdomsskolen, eller sørge for at de har hørt om skolen.

 En særdeles
viktig variabel er kilden og om kilden er troverdig. Kristiania har valgt å
bruke blogger og influencer Kristine Ullebø og Nora Angeltveit. Begge disse har
stor innflytelse og påvirkningskraft for «den yngre garde», og er aktive både
på blogg, Instagram, SnapChat og Facebook. Her har Kristiania valgt to
troverdige personer, som har mange følgere og mange kjenner seg igjen i dem.
Kommunikasjon handler i høy grad om oppmerksomhet, interesse, persepsjon og
holdning. Og som nevnt tidligere i bloggen er valg av målgruppe særdeles
viktig.

 Mål er for
Kristiania viktig å ha. Vet du hva et mål er? En ønsker sluttilstand. Et mål er et forestillingsbilde av ønsket
sluttresultat.
Men hvorfor skal de sette mål? Det er rett og slett for å få
mennesker til å dra og jobbe i samme retning. Dersom man ikke har mål har vi
heller ingen garanti for at folk jobber i samme retning.

 Målet er å få
skolen kjent, ha et bra omdømme og ikke minst få inn studenter. Og når disse
målene er nådd er det viktig å fokusere må læringen og studentene. Studentene
følges opp, både via skolens blogg, kommunikasjon og via sosiale medier. Skolen
er aktiv på Facebook og LinkedIn, og dersom du følger skolen vil du få en rekke
informasjon om møter, kurs, hva de holder på med osv.

Facebook er en egnet kanal til å informere, orientere
mennesker, påvirke og også til å kunne forsterke et budskap. Dersom det forekommer
en mix av mediekanaler som gir synergi til hverandre, kan det formidle et
budskap på flere forskjellige måter. Men her er det viktig at det forekommer en
rød tråd gjennom det hele. Det vil jeg si at Kristiania har vært flinke på når
de har valgt kanalene sine. Det er en rød tråd gjennom hele, samtidig som de
klarer å formidle budskapet forskjellig gjennom de ulike kanalene. Kristiania synes i sosiale medier. Noe som er svært
viktig den dag i dag for å kunne kommunisere med sine kunder.

Underliggende mener jeg at valg av aktivt LinkedIn og
Facebook er den riktige kommunikasjonsplattformen de kunne valgt til sin
målgruppe. Samtidig bruk av kjente og gode influencere som kan viderebringe
budskapet om valg av skole.

Kilder: Forelesninger av Cecilie Staude, Olsen E. Lars
og Adrian Peretz Markedskommunikasjon, https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden

1 thought on “POST modellen.

  1. Hei og takk for flott blogginnlegg. Jeg gleder med virkelig til å lese oppgaven deres, og det dere har inkludert i dette blogginnlegget er jo et veldig godt utgangspunkt. Husk her å bruke teori for å forklare hvorfor de er flinke og har en rød tråd (for å nevne noe). Jeg tenker at artikkelen Merkebygging på Facebook med hell kan brukes her, ta en titt på den. Fint at dere også har et bevisst forhold til POST-modellen, da er det bare å sette HK sin aktivitet i sosiale medier inn i modellen, så er mye gjort. Bra jobbet, fortsatt god påske 🙂

Comments are closed.