JulieKlippenberg april 11, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En av gruppeeksamnene dette semesteret dreier seg om å sette opp en egen nettbutikk. Vi lagde Caleo Cosmetics med e-handelsplattformen Shopify, som har vært en svært lærerrik prosess. I oppgaven skal vi blant annet lage en lanseringsstrategi for nettbutikken med ulike digitale aktiviteter.

Lanseringsstrategi og Instagram
Vi har fokusert på aktiviteter på Instagram, da vi mener kanalen er svært godt egnet for å skille seg ut visuelt samt å nå målgruppen vår på kvinner rundt 18-30 år. Caleo Cosmetics nyhetsstrøm består av mye organisk innhold. Her deles tips /råd til brukeren. Instagramprofilen er opprettet som en «bedriftsprofil». Det gjør det mulig å få innsikt i viktig og detaljert informasjon som antall eksponeringer og rekkevidde. Eksponeringer viser til antall ganger innlegget ditt har blitt sett, og rekkevidde er antall unike kontoer som har sett noen av innleggene. Når vi når en større følgerskare kan vi også få oversikt over mer demografiske kriterier ved brukerne som ser vårt innhold.

Bedriftsprofil på Instagram 
Da vi nå hadde muligheten til å teste ut promoteringsfunksjonen ville vi gjøre dette på et innlegg. Mest for interesse, interessant å se mulige effekter bedrifter faktisk kan oppnå ved å betale for plassering på Instagram. Et bilde som promoteres vil vises som «sponset» i svært mange menneskers nyhetsstrøm. Hvem vi ønsket å nå kunne vi legge inn manuelt. Vi la derfor inn nettbutikkens målgruppe i alder samt relevante interesser. Deretter kunne vi velge størrelsen på «beregnet rekkevide», og denne avhenger av hvor mye en ønsker å betale for promoteringen. Da dette er en skoleoppgave valgte vi den nest rimeligste løsningen med tanke på antall beregnet rekkevidde, og satt promoteringens varighet til to dager.. Vi valgte å justere rekkevidden slik at den kun skulle nå de i Oslo – rekkevidden hadde raskt blitt større dersom vi hadde benyttet Instagrams anbefalte/automatiske målgruppe. Dette valgte vi bort da Caleo Cosmetics foreløpig kun opererer i det norske markedet. Derfor vil mye engasjmenet, i form av likes, kommentarer og besøk til nettsiden, være av minidre verdi for bedriften dersom disse ikke er i målgruppen.


Resultatet

Da promoteringen er avsluttet viser det seg at 275 personer har sett bildet. Det er 281 eksponeringer der engasjementet er 13, i form av eksempelvis likerlkikk. Promoteringen har ført til at 5 personer klikket seg videre til nettbutikken. Effekten er ikke slående, men det er likevel over dobbelt så mange som har sett dette promoterte bildet i forhold til de tidligere postene som er ubetalte. Annet organisk innhold har tidligere hatt rundt 114 eksponeringer. I etterkant har det også ført til flere tilfeldige følgere, og likerklikk på de neste innleggene.

Refleksjon rundt promoteringen
Det er ingen tvil om at promortering bidrar til økt synlighet. Spørsmålet er likevel om det øker sjansene for å konvertere besøkende til potensielle kunder, eller eksempelvis påmeldere av nyhetsbrev. Det gjelder jo å nå de rette menneskene. Caleo fokuserer derfor videre på organisk innhold fram mot lanseringsdagen. Slikt innhold gir ikke følelsen av at en kun blir solgt til, og brukere setter mer pris på dette framfor strøm av promosjonsmeldinger (Graves 2017). Resultatet var ikke slik vi forventet. Det kan skyldes ulike årsaker, og et eventuellt samspill av disse. Vi brukte ikke hashtags da vi trodde innlegget kunne redigeres, noe det dessverre ikke kunne. Vi har null erfaring med promotering på instagram så dette var uvandt. Vi ville for eksempel brukt et annet bilde der lanseringsdatoen kom tydeligere frem og brukt hashtags for å fremme innlegget enda mer. Samtidig som å legge ut flere bilder (slides) slik at en kunne få mer innsikt i ett og samme innlegg. Resultatet kunne også vært annerledes dersom vi betalte mer for promoteringen. Da kunne innlegget hatt en lenger varighet, og hatt større beregnet rekkevidde. Likevel ga antall eksponeringer en god indikasjon på hvor effektiv en slik promotering faktisk kan være for bedrifter.

Kilder:
Graves, Samantha. 2017. ”6 proven marketing strategies for e-commerce companies”. Lesedato: 12. mars 2018
Instagram Business. «Bygg opp bedriften på Instagram» 

– Julie