mfper januar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne bloggen så skal jeg forklare rammeverket «business model canvas» som Alexander Osterwalders har konstruert. Dette rammeverket er anerkjent og brukes av større organisasjoner som Innovasjon Norge. Det er utviklet gjennom å benyttes seg av et felles språk for å visualisere, vurdere og endre forretningsmodell. Ved hjelp av ni byggeklosser så skal det skape verdi hos kunden, gjennom å visuelt illustrere hvordan en forretning bør drives og hvordan den skal generere inntekter. Modellen en konstruert på en måte slik at forretningen skal kunne skape vekst og utvikle seg gjennom å følge følge modellen. Det skal den kunne gjøre uansett om bedriften befinner seg i oppstartsfasen eller er godt etablerte.

Hva er en forretningsmodell

Boken «business model generation» definerer en forretningsmodell slik: En forretningsmodell beskriver rasjonell bak hvordan en organisasjon skaper, leverer og holder på verdier. En forretningsmodell vil fungere som en formel på hvilke tiltak som bør gjennomføres i forskjellige situasjoner. Tiltakene vil bli implementert gjennom strategiske tiltak i organisatoriske strukturer, prosesser og systemer internt i en bedrift.

Alexander Osterwalders byggeklosser

De ni byggeklossene som til sammen blir det rammeverket jeg har nevnt ovenfor er: Kundesegmenter, verdiforslag, kanaler, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrømmer, nøkkelressurser, nøkkelaktiviteter, nøkkelpartnere og kostnadsstruktur. De ni klossene i rammeverket kan kategoriseres inn i kunder, produkt, infrastruktur og økonomisk bærekraft.

https://www.christofferchristie.no/wp-content/uploads/2020/01/Skjermbilde-2020-01-29-kl.-18.48.18-1024x600.png

Betryggende

Ved å benytte seg av dette rammeverket som forretningsstrategi så vil det være betryggende å vite at det er organisasjoner som har erfaring slik at det kan fungere. Det er altså vel utprøvd og benyttes som undervisningsmateriell ved høyere utdanning.

kilder:

https://www.aftenposten.no/norge/i/R9K2W/den-perfekte-forretningsplan

Boken: Osterwalder, Alexander og Yves Pigneur. 2015