fredrik.stomner mai 12, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg synes dette har vært en prosess som har lært meg mye. Den har til tider vært krevende, men jeg sitter igjen med et godt utbytte og mye kunnskap. Det har blitt en del skjær i sjøen, men med godt samarbeid og god dialog innad i gruppen, har vi kommet oss greit gjennom dette til slutt, med et resultat vi er godt fornøyd med.

Konseptet vårt gikk ut på at vi ønsket å tilby en tjeneste for de som alltid er ute i siste liten. Der ønsket vi å tilby en kort prosess fra transaksjonen var fullført til varen var i kundens hender. Det startet som en idé der vi ønsket å produsere egne og unike produkter. 

Prosess

Denne prosessen har vært en krevende men lærerik prosess for meg personlig. Det første vi gjorde var å lage en logo til konseptet vårt. Denne syntes vi ble utrolig stilig og er nok noe av det vi er aller mest fornøyde med å ha fått til. Vi følte litt på tidspresset en periode, det er ganske mye man må holde styr på og mye som skal ordnes for å få en nettbutikk opp å stå. 

Vi har benyttet oss av OKR og satt noen mål før vi startet. Under ser du målene vi endte opp med å sette oss selv

KR1: 500 besøkende i løpet av første mnd (7/10)

KR2: 100 følgere på Instagram innen eksamen (8/10)

KR3: 10 salg før eksamen (5/10)

Vi var da fortsatt i startfasen, så endringer skjedde litt underveis. KRene våre kommer vi til å tilpasse etter hva vi mener er realistisk.

Dette var målene vi laget i starten av prosessen. Vi endret målene opp til flere ganger. Vi startet litt ambisiøst og måtte justere etter hvert som vi så hvor mye jobb dette kom til å bli og hvor utfordrende det var å få til samarbeid for å kunne selge produktene våre.

Vi opprettet nettbutikken ved bruk av Shopify. Dette verktøyet er ganske rett fram og er en god måte å få en nettbutikk opp å stå. Vi valgte å bruke printify til å designe produktene våre. Vi valgte en dropshipping strategi da dette var det beste alternativet vi følte vi hadde med den tiden vi hadde til rådighet.

Salget har vært litt varierende, og det tok litt tid før det kom ordentlig i gang. Vi har nå fått våre første produkter og våre kunder har også fått sine, så vi har fått bekreftet at dette nå fungerer som det skal.

SOME/markedsføring

Sosiale medier er noe vi så oss ut i starten som der vi ville legge mest mulig vekt  Vi har brukt sosiale medier flittig

Vårt fokus når det kommer til markedsføring av nettbutikken har vært på sosiale medier. Vi ser på dette som en plattform der vi har mulighet til å nå ut til et bredere publikum. Vår målgruppe var i all hovedsak de som alltid er litt sent ute med gaver og vi tenkte dette var et konsept som ville slå an på sosiale medier. Vi har fått noen følgere og allerede fått tilbud om å inngå samarbeid som kan promotere nettbutikken, så dette blir spennende å følge også etter eksamens perioden. Vi har også fått litt gratis reklame ved en lokal frisør som var villig til å dele produktene våre på deres Instagram konto. Det har hjulpet oss med å generere mer oppmerksomhet rundt de sosiale medier brukerne våre. Vi har også brukt Facebook som en mulighet til å ta kontakt med oss direkte dersom kunder har spørsmål eller henvendelser.

Team jobbing har vært en interessant læring. Vi har vist at vi kan få til noe sammen og at vi kan stole på hverandre til å gjøre det de skal. For å få til dette er vi avhengig av at god kommunikasjon og at alle jobber bra sammen.

Konklusjon

Alt i alt har jeg personlig lært svært mye av denne prosessen. Oppgaven krever mye selvstendighet, tålmodighet og hardt arbeid må ligge til grunn for å få et slikt prosjekt til å lykkes. Jeg har lært hvordan man kan jobbe sammen som et team og jeg føler også at jeg har fått mye læringsutbytte av dette. Denne nettbutikken er noe vi kommer til å drive med selv etter eksamen er ferdig da vi tro på at dette vil lykkes på sikt. Vi ser en mulighet til å utvikle denne videre og potensielt tjene nok penger til at driften blir lønnsom.