adriannilsen februar 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Refleksjonsnotat

Den første eksamensoppgaven for dette semestret er levert og med dette blogginnlegget markeres slutten for modulen Digital økonomi og forretningsmodeller. Ukene har vært hektiske, men svært innholdsrike. Temaene har vært store og komplekse, der vi har fått innsikt i det digitale samfunnet med utvikling av teknologi som Kunstig intelligens, Blokkjeder, plattformer med en hel del mer. «Det kompliserte samspillet» har fulgt oss hele veien, som har gitt en forståelse for hvordan teknologi, organisasjon og samfunn i gjensidighet påvirker hverandre.  

Det å utvikle en mer helhetlig
forståelse for ny teknologi, har for meg vært en driver til engasjement rundt
modulen. Som innovasjonsstudent her jeg så langt i studieløpet blitt presentert
for teorier og strategiarbeid rundt det «nye og nyttig», men forelesningene jeg
har vært gjennom de siste ukene har gitt en ny innsikt og en videre
nysgjerrighet mot hva det «nye og nyttige» reelt er. Jeg kommer mest sannsynlig
aldri til å bli en ekte teknolog, men jeg har i løpet av de siste ukene blitt
klar over viktigheten av å forstå teknologien. En forståelse jeg har planer om
å dyrke dypere i tiden fremover.  

I forståelse av teknologi ligger
også forståelsen av utfordringene som følger med. Kunstig intelligens som
trenes opp, favoriserer menn over kvinner, og hvite over sorte. Dette fordi
utgangspunktet for læring er vår data – vår historie. Autonome biler vil komme i
situasjoner der bilen «selv» må avgjøre om å drepe en fotgjenger eller
«sjåføren» i den. For oss dødelige er det mulig en refleks å styre bort fra
lekende barn i veien, men ikke for maskiner. De må programmeres. Videre har vi
store plattformaktører som dominerer markedene grunnet nettverkseffekter,
økende utbytte og lave transaksjonskostnader. Det er knyttet en rekke etiske og
politiske dilemmaer til fremveksten av ny teknologi, som fra et samfunnsmessig
ståsted må tas stilling til. Samfunnsutviklingen må henge med i utviklingen av
ny teknologi og fremveksten av nye forretningsmodeller.  

Fra en KIF-students perspektiv er
maksimene i den digitale økonomien svært interessante. Dette fordi de har gitt
meg videre innsikt i hvordan de virkelig store og vellykkede «disrupterne» har skapt
innovative og særs skalerbare tjenester, gjennom å utnytte nettverkseffekter, dra
nytte av økende utbytte og drastisk senke brukeres transaksjonskostnader. Det å
vite at digitale tjenester (om designet riktig) på sett og vis vil skape
skalaeffekter både på tilbuds- og etterspørselssiden er i et forretningsutviklingsperspektiv
selvsagt essensielt.    

Som jeg var inne på i mitt forrige innlegge har bloggingen underveis til tider vært en glede og en stor plage. Men når Arne Krokan har presentert oss for komplekse teknologier, har nettopp bloggingen hjulpet svært godt. Tanken om at ditt arbeid blir så tilgjengelig gjør en veldig selvkritisk til det man produserer, og man pusher seg selv. En lengere refleksjon om blogging, og bruk av digitale tjenester i studier, kan du lese i dette innlegget.  

Den første modulen har vært
krevende, men utrolig spennende. Jeg tar med meg verdifull kunnskap og en ny nysgjerrighet.
Om noen dager går vi inn i neste modul, her Cecilie Staude skal geleide oss gjennom
emne sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. Takk for følge så langt! 

-Adrian N