adriannilsen juni 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Tiden har gått svært fort fra vi i slutten av april ble introdusert for emnet E-varehandel, og fikk tildelt eksamensoppgaven, til vi nå sitter og reflekterer over prosessen vi har vært igjennom. I den utstrekning at en prosess er en utvikling gjennom flere faser, har vi vært gjennom jæ**** mange faser – på jæ**** kort tid. Oppgavens og emnets praktiske tilnærminger til løsninger, har bydd på en læringsopplevelse knyttet til fantastisk mye frustrasjon. Men det er rart hvordan sitater fra avdøde CEOer levert av en entusiastisk foreleser via Zoom, plutselig gir mening når man tenker over hva man har fått til på kun fire uker.    

Prosessen: «Bare» finn et produkt, velg e-handelsplattform
og sett opp en nettbutikk 

Idémyldring 

Som KIF-studenter alle mann (og en dame), tok vi mot eksamensoppgaven med åpne armer. Slik vi først så det skulle eksamensgruppen vår bli en start-up for noen uker, og vi var fast bestemt på at vi ønsket et konsept og en forretningsmodell som reelt lot seg kommersialisere innenfor oppgavens tidsrammer. At alle i eksamensgruppen var permitterte grunnet Covid-19, skapte også motivasjonsgrunnlag for å få til dette. Men hovedmålet var å ha fokus på læring gjennom hele prosessen.   

Etter en ukes tid med idémyldring, hadde vi vært gjennom mange idéer. Drop-shipping var naturligvis på bordet, da det på sett og vis er lite risiko knyttet til en slik modell. Men vi stilte oss usikre til å utkontraktere, grunnet situasjonen i verden: Forsendelser kan ta svært langt tid med drop-shipping fra før av, og kundeservicen kan bli vanskelig. Deretter gikk vi inn i tenkeboksen på hva vi kunne produsere selv. En tanke var selvsagt kunnskapsbaserte tjenester som konsultering, men vi følte på at både kunnskapen vår ikke var tilstrekkelig, og at tid var en knapp ressurs. Deretter kontaktet vi en kjenning med gode kunnskaper innenfor CAD og 3D-printing, hvor idéen var og produsere en kam on-demand. Vi jobbet en stund med denne idéen, men kom frem til at både investeringskostnadene og marginene ble svært lave, samt at det ble vanskelig å kommersialisere dette i tide.    

Per nå brant det noe under føttene våre. Prinsipielt hadde det bare gått en ukes tid, men vi ønsket å levere godt både med den praktiske utføringen av nettbutikken, men også den skriftlige delen av mappen. Vi hadde ambisiøse OKRs, som pustet oss i nakken da vi først justerte sannsynligheten for oppnåelse av alle våre Key Results ned. Med andre ord gjorde de jobben sin – de hold oss fokuserte. Nå hadde vi fått dannet et konsept, og hadde en leverandør. Vi ønsket å selge herreundertøy, der både produktene og kundeopplevelsen var friksjonsfritt. Etterhvert snudde situasjonen seg, og vår leverandør ønsket at vi formet vår nettbutikk rundt et pilotprosjekt for deres B2C-satsning. 

Valg av e-handelsplattform  

Valg av e-handelsplattform falt heldigvis enklere for oss
enn valg av produkt. Vi hadde noe erfaring med Shopify fra før av, og vet at
tjenesten leverer både på funksjonalitet og brukervennlighet, med god
kundeservice om noe skulle oppstå. Dermed var det helt naturlig for oss å velge
Shopify ovenfor aktører som WooCommerce, Wix og WordPress.   

Sett opp nettbutikken

Gruppens medlemmer kom raskt godt inn i Shopifys plattform, og vi hadde et nettsted som så greit ut relativt fort. Men det oppstod diskusjon vedrørende valg av template (mal) og oppsettet av siden. Logisk utforming av navigasjon, innhold og utforming var ikke bare lett, da vi hadde ulike oppfatninger av hva som skulle til. Hva så best ut? Og hva var mest logisk? Samme uke som denne diskusjonen oppstod hadde vi besøk av Are Helland, hvor han presenterte kjernemodellen. Modellen lot oss visualisere og tenke mer helhetlig sammen om nettbutikkens utforming.

Kjernemodellen

Da domenet var bestemt og produkter valgt, var det plankekjøring å legge ut produktene, lage en grafisk profil til nettsiden og integrere betalingsløsninger. Vi ønsket å befri oss noe fra de typiske Shopify malene, og sette vårt preg på siden. Mye undersøkelse rundt plug-ins og skumle inngrep i koden hjalp oss til dels med dette, og gjorde at vi nå har et nettsted som vi delvis er fornøyd med. Christoffer har skrevet mer utfyllende om denne tematikken i sitt blogginnlegg.

Frustrasjon og forbannelse  

Som noen av elementene over fremmer, har det vært mye hardt arbeid med denne oppgaven. Til forskjell fra andre mer teoretiske (og mer akademiske) oppgaver, så er det svært mye mer som ligger bak «papiret». Vi har til tider både vært frustrerte og forbannet, men i krysningspunktet mellom angst, bekymring, opphisselse, kjedsomhet og kontroll finner man flow i følge Csikszentmihalyi.       

Vi har absolutt “flowet” mye i de siste ukene, men det har også vært svært utfordrende. Først og fremst har det vært en tilnærming til et emne som vi aldri har vært med på. Med tilnærmet null fastsatt pensum, har vi vært nødt til å finne ut av ting selv fra start, og til tider har dette vært en kilde til frustrasjon. Spesielt er dette knyttet til besvarelsen av de skriftlige oppgavene. Med maksimalt 2000 ord, ingen bestemte teoretiske rammeverk å forholde oss til, og høye forventninger knyttet til struktur, har vi vært usikre på hvordan vi reelt skulle angripe oppgaven.     

Et ønske om levere gode blogginnlegg, samtidig som vi jobber godt med nettstedet og eksamensoppgaven har også til tider skapt avveininger, der vi har følt oss litt “stuck in the middle”. Som Andrea skriver om i sitt blogginnlegg, har samarbeid og koordinering av oppgaven i disse Corona-tider også bydd på utfordringer. Vi er ikke vandt med å være nettstudenter – vi er vandt med å sitte på biblioteket 12 timer om dagen, der vi diskuterer og krangler om oppgaven, men også har det veldig hyggelig med den.

Implementere som et helvete sa de, så vi gjorde – og mye vi lærte

Sitatet «Evnen til å tilegne seg kunnskap og raskt omdanne kunnskapen til handling er den ultimate konkurransefordel» ble introdusert i første forelesing. Dette i kombinasjon med Jack Welch definisjon på strategi, som på løs norsk lyder «i det ekte liv er strategi ganske rett frem, du velger en retning og implementerer som et helvete». Sitatene har på mange måter vært fundamentet i tilnærmingen til denne oppgaven. Noe som har bydd på en læringsopplevelse forbundet med hardt arbeid, frustrasjon og en «do-it-your-self» mentalitet. Men når modulen går mot sin slutt, må vi innrømme at det har resultert i et reelt læringsutbytte. 

Mye har gått bra, da spesielt relatert til læringsutbyttet vi har fått, men svært mye (tilnærmet alt) har ikke gått etter planen. Av det mest verdifulle vi tar med oss, er den praktiske erfaringen vi kan vise til i form av å sette opp en brukervennlig nettbutikk. Vi behersker nå en e-handelsplattform som mange SMBer i det norske land benytter, svært godt. Likeså opplever vi at det er mange virksomheter som ser på det å konstruere en nettbutikk som svært kostnads- og tidskrevende. At vi kan være ressurser som kan gjøre dette på 2-3 uker (!), er morsomt. At vi også reelt kan vise til at vi allerede har gjort det, er enda mer givende.   

Implementering av OKRs i klasserommet, har også gitt oss svært mye. Da vi allerede hadde brukt påsken på John Doerrs bok, og det var en felles enighet om at den boken var svært god, var det morsomt å sett i gang med arbeidet og få praktisk erfaring med styringssettet. Dog vi skriver dette med noen uker igjen av perioden, ser vi at graden av oppnåelse knyttet til våre Key Results ikke ligger godt an. Men med utgangspunkt i dette utdrag fra “Meaure What Matters”, er vi fornøyd med hva vi har fått til enn så lenge.      

The harder the goal the higher the level of performance… Although subjects with very hard goals reached their goals far less often than subjects with easy goals, the former consistently performs at a higher level”

Doerr 2017, 134 

Vi innser at det å sette opp nettbutikken, som et prøveprosjekt for en ekstern aktør, satt noe kjepper i hjulene for å reelt greie å kommersialisere nettbutikken innen 19.juni. Noe som også gikk hardt utover våre Key Results. Men retningen er der fortsatt, og veien går videre. Vi vil mot slutten av uke 24 åpne opp nettbutikken for allmenheten å se (og sensor), så følg med på Portunderwear.no .

Veien videre 

Dog vi går inn i den fjerde og siste modulen “Digital markedsføring” uten å ta med oss nettbutikken som utgangspunkt for strategier og analyser (men heller denne bloggen, så takk for at leser den). Er planen at enkelte av oss, tar med prosjektet, sitatene og våre OKRs inn i sommermånedene for å videre kunne optimalisere nettbutikken.

Vi ønsker å takke Karl Philip “KP” Lund og alle
gjesteforeleserne for en uvant, men spennende tilnærming til et innholdsrikt
emne – på godt og vondt. 

Dette refleksjonsnotatet er skrevet som en av del den avsluttende mappen i DIG2103, for modulen E-varehandel. Opprinnelig ble det skrevet i perioden 16-25 mai, men dette blogginnlegget er noe omgjort og kortet ned.