eirillhoff februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette kurset har vi lært om hva digitalisering kan bety for fremtiden. Vi har fått opprettet egne blogger, hatt gjesteforedrag i tillegg til forelesningene med Arne Krokan, og tett oppfølging av studieveiledere.

Kunstig intelligens var et tema som gjorde at jeg ble interessert fra første stund. Kurset har gjort meg bevisst på hvor viktig det er å satse på digitalisering i utdanningen slik vi er tilpasset de nye jobbene som vil komme. Jeg likte også delen om kryptovaluta og blokkjeder. Da vi fikk bloggoppgave om blokkjeder synes jeg det først var vanskelig å forstå. Men jo mer jeg kom inn i det, jo lettere ble det. Jeg synes det er interessant at blokkjeder ikke bare brukes til kryptovaluta nå, men også i flere ulike tjenester. Jeg håper at Norge får økt interesse for å teste blokkjeder, slik vi kan følge opp med digitaliseringen som foregår i verden. En annen bloggoppgave jeg likte å skrive var om ekkokamre og filterbobler. Det er ganske interessant hvor mye informasjon som blir samlet på nettet, og hvordan aktører velger å bruke den. Det påvirker samfunnsutviklingen når vi ikke blir eksponert for andre synspunkt og meninger, som følge av hva filterboblene tror vi vil se og effektene av ekkokamre. 

Å blogge var noe jeg aldri hadde prøvd meg på før kurset. Det har gjort at jeg har blitt flinkere på pc, og etterhvert som vi skrev flere innlegg ble det enklere og bedre flyt. Jeg synes tilbakemeldinger fra studieveilederne har vært veldig hjelpsomt. Å få råd fra noen som har kunnskap om emnet hjalp å gi et nytt perspektiv på blogginnleggene. 

– Eirill Hoff