Magnus Ruud Johannessen februar 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Først og fremst har jeg i starten på dette semesteret lært mye nytt. Tidligere i studiet har vi blitt lært tradisjonelle metoder å jobbe med markedsføring på. Arne Krokan, sammen med gjesteforeleser Stig Martin har åpnet et nytt univers for meg som fremtidig markedsfører. Et univers jeg må lære mer om for å kunne innovere eksisterende arbeidsplasser, og sikre overlevelsen av dem og mitt eget yrke.

– Fleksible for endring

Introduksjonsøkten fokuserte på at vi er nødt til å være mer fleksible for endring, og at måten vi ser på arbeidsplasser på er i ferd med å bli endret. Spørsmål som hva vi ville jobbe med om 20 år – dette har jeg ikke blitt klokere på enda. Det er vanskelig å forutse fremtiden, men det går i en ekspansiell hastighet! Som Stig Morten fra Keytech nevnte i gjesteforelesningen går den teknologiske utviklingen i dag 300 000 ganger så fort som for 6 år siden.

Jeg har lært å opprette en blogg, domene og linke disse til analyseverktøy som Google Analytics. Denne oppgaven gitt under «tvang» har uten tvil gitt meg ny kunnskap om hvor enkelt man kan forme og drifte en egen nettside med eget domene. Ikke minst har jeg tatt i bruk LinkedIn mer enn jeg har gjort tidligere, og brukt LinkedIn sammen med bloggen for å bygge en personlig merkevare. Noe jeg spesielt har tatt til meg er å forstå hvor viktig nettverkseffekter er, og jeg merker allerede etter 1 måned med mer aktiv bruk av LinkedIn at dette har noe for seg.

Siste innlegg:

Plattformsløsninger (og delingsøkonomi) har også vært svært interessante tema, da det er med på å påvirke arbeidsmarkedet på en annen måte enn tidligere. I forelesning snakket vi om at flere vil jobbe som freelancere, og jeg deler samme mening. Selv ser jeg stadig at flere stillinger som blir utlyst er engasjement-stillinger, med lavere stillingsprosenter og «jobb der du ønsker»-muligheter og løsninger.

Innenfor maskinlæring var det også spennende å høre om «black box»-problemet, der vi faktisk ikke vet hva som foregår fra input til output i en prosess. Dersom man får et svar, vet man derfor ikke hvorfor svaret ble slik. Videre har kurset gitt meg et innblikk i blockchains, deepfakes (som kan være en stor utfordring) og sammenhengen mellom organisasjon, teknologi og samfunn som Krokan har nevnt gjennomgående i kurset.

– Nye tanker om hva markedsføring handler om

Det ble også sagt av professor Arne Krokan at «markedsføring handler om å senke transaksjonskostnader», noe jeg syntes var veldig godt beskrevet. Tidligere har jeg ikke tenkt så mye over det. Bileksempelet som ble brukt om å senke søkekostnader, beslutningskostnader og tvangskostnader m.m var veldig nyttig. Dersom man tenker nøye gjennom dette, med en gjennomgående og godt utviklet forretningsmodell kan man komme langt.

En tradisjonell tilnærming til markedsføring er gjerne å selge produkter for å løse kundenes
problemer, men jeg tenker nå at det viktigste er å ha 100% kundefokus og jobbe utenifra og
inn. Jobber man «inside out» tror jeg man vil slite i lengden, da man gjerne havner i sin egen
«filterboble» av hva som funker og ikke.

Det har dessuten vært høyt fokus på å bruke Google Docs i forelesning, Evernote o.l for å
forberede oss på et arbeidsmarked som setter samarbeidsevne som en viktig egenskap. Vi har
tatt i bruk Google Docs og delt refleksjoner i forelesning, og jeg selv delt notater og idéer
gjennom Evernote.

Basert på det jeg har lært har jeg blitt mer kritisk til hvordan man jobber med markedsføring i dag, og jeg ser viktigheten av å bevege seg litt raskere fremover. Takk!