IrisEidee februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Den første eksamensoppgaven for dette semestret er levert og med dette blogginnlegget markeres slutten for modulen Digital økonomi og forretningsmodeller.

Det jeg har lært i kurset til Arne Krokan om digital økonomi er hvordan teknologien har endret samfunnet vi lever i. Vi har gått fra å ha et industrisamfunn til å få et digitalt nettsamfunn. Det har vært utrolig spennende og innholdsrik å få kunnskap om hva som skjer når et produkt blir digitalt og hva dette skifte innebærer. Vi har vært innom mange spennende temaer som virkelig har fått meg til å tenke hvordan verden kommer til å bli i fremtiden. Blant annet hva transaksjonskostnader er og hvordan dette henger sammen når man skal lage en god forretningsmodell.
Filterbobler og algoritmer har lært meg hvordan man må stille seg kritisk til det vi leser på nette da vi kun vil få opp det algoritmene tror vi vil like, det er viktig å se begge sider av en sak. Mitt favorittema var Blockchain teknologien, det var interessant å få en dypere forståelse av teknologien bak Bitcoin og hvordan denne teknologien kan brukes til andre ting som for eksempel innen helsesektoren der Blockchains kan brukes til å sikre helsejournaler. Jeg har lært å se sammenhengen mellom samspillet teknologi, samfunn og organisasjon og at det er viktig at alle 3 delene blir godt ivaretatt. Jeg forstår nå hvordan digitale tjenester kan brukes for å utvikle forretningsmodeller, nye plattformer og organisasjoner.

I hver forelesning har Arne Krokan tatt opp tidsaktuelle temaer hvor vi får mulighet til å diskutere med hverandre. Arne Krokan forklarer temaene på en enkel måte så det er lett å henge med i forelesningene. Dette kurset vil jeg definitivt ta med meg videre i praksis når jeg starter min karriere.