Robert Sagaas april 9, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Gjennom de siste ukene har vi vært gjennom modulen «Sosial kommunikasjon i et bærekraftig perspektiv.» I denne modulen er det Cecilie Staude som har vært vår foreleser.

Hva har vi lært?

Dette kurset har blant annet satt fokus på hvordan bedrifter bruker FNs bærekraftige mål til å jobbe for en mer bærekraftig tilnærming. Vi har sett på hvordan bedrifter bruker sosiale medier for å kommunisere budskapet sitt, hva som er unikt med de forskjellige kanalene og hvilke kanaler som er mest populære blant de forskjellige aldersgruppene. Samtidig har vi fått kunnskap om hvordan sosiale medier kan brukes når man skal lage en kommunikasjonsplan. Vi har fått kunnskap om modeller og tilnærminger en bedrift kan bruke for å bli mer effektive i deres arbeid for å bli mer bærekraftige.

Siden utgangspunktet for eksamensoppgaven var FNs bærekraftige mål har man gjennom kurset tilegnet seg kunnskap om disse målene og hva de innebærer. Som en del av denne prosessen valgte vi en bedrift som skulle knyttes opp mot disse målene. Gjennom research til oppgaven, har vi fått mye ny kunnskap om bedriften vi valgte til eksamensoppgaven, som i vårt tilfelle var KLM.

Bilde hentet fra Unsplash.com

Utfordringer gjennom kurset

Denne modulen begynte i slutten av februar og forelesninger ble gjennomført som vanlig på høyskolen gjennom store deler av kurset. Imidlertid har det vært store endringer i verden den siste tiden, og høyskolen har måttet gå over til digitale plattformer. Dette betød at siste forelesning ble gjort gjennom disse. Det sørget også for at gruppen måtte gjennomføre innspurten av eksamen hjemme hver for seg. Selv om det foretrukne hadde vært at gruppen kunne møtes en gang i blant, på skolen eller biblioteket, har vi fått dette til å fungere. Digitale hjelpemidler som Google Docs, Skype og Messenger har blitt brukt som hjelpemidler for at vi har kunnet kommunisere med hverandre på en effektiv måte.

Tanker etter kurset

Det har vært en interessant periode vi nå er ferdige med. Vi har vært gjennom mange forskjellige temaer på kort tid. Dette har sørget for at jeg har fått mye ny kunnskap som jeg kan ta med meg videre. Det har gjort meg mer bevisst på hvordan man skal kommunisere i sosiale medier. Samtidig har vi fått bredere kunnskap om hvor viktig sosiale kanaler er for å kunne nå ut til ønskede målgrupper og hvordan disse kan brukes som en del av en bedrifts strategi. Vi har fortsatt å skrive blogginnlegg som en del av dette kurset. Dette har vært en fin måte å kunne opprettholde aktiviteten på bloggen. Temaet for disse innleggene skulle omhandle bedriften vi valgte til vår eksamensoppgave, og det har derfor gjort at man har lært seg mye om valgte bedrift gjennom dette kurset.

Bilde hentet fra: Unsplash.com

https://unsplash.com/photos/5bYxXawHOQg

Kilder:

Cecilie Staudes blogg: http://ceciliestaude.no/

FN: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

KLM: https://www.klm.com/home/no/no