Dennis Rokeness februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Modul 1 av kurset i digital markedsføring er endt og eksamen levert. Etter første modul sitter jeg igjen med mer kunnskap om temaer som vil prege utviklingen av samfunnet i fremtiden. Denne kunnskapen gjør at jeg på en bedre måte kan ta del i samfunnskritiske spørsmål som blant annet omhandler de temaene jeg tidligere har skrevet innlegg om. Modul 1 av kurset har gjort meg mer bevisst på fordelene ved blogging, til tross for stor skepsis i forkant. Etter en periode med blogg, sitter jeg igjen med mer kunnskap og en effektiv måte å dele det man har lært på. Fordelen med bloggen er at jeg har måtte skrive faglige innlegg, kontra bare å skrive notater. Dette gjør at man må reflektere og gå mer i dybden på de ulike temaene.

Kurset har gitt meg et godt innblikk i teknologi som i stor
grad vil påvirke fremtiden. Jeg har blitt mer bevisst på hvordan blant annet
digitalisering vil påvirke jobbmarkedet i fremtiden og viktigheten av å danne
seg en god digital plattform for å henge med på utviklingen. Kurset har gitt
innblikk i innovative og disruptive teknologier som vil endre verden i årene
som kommer. Ikke minst har jeg skjønt viktigheten av hvordan vi kan tilegne oss
læring ved bruk av digitale verktøy og hvordan de ulike plattformene fungerer. Noe
av det viktigste jeg sitter igjen med etter kurset er at man må være oppmerksom
på den digitale transformasjonen, slik at man på best mulig måte kan kvalifisere
seg for jobbmarkedet i fremtiden.