andreavanglo februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I første del av kurset Digital Markedføring har professor Arne Krokan gått gjennom mange ulike temaer innenfor digital økonomi og forretningsmodeller. Kurset er lagt opp slik at vi studenter får bedre oversikt over hvordan pensum fungerer i arbeidslivet, og generelt i samfunnet. Med gode eksempler og oppgaver har jeg tilegnet meg kunnskap om de ulike spektrene av den digitale økonomien, teknologier og forretningmodeller som preger nådagens samfunn og fremtiden forøvrig.

Vi har fått muligheten
til å se på negative sider med utviklingen vi står i, og de positive. Fått
øynene opp for arbeidsmuligheter som finnes i fremtiden, og hvordan vi skal
møte utfordringer som kommer med dem. Noe av det som går igjen i kurset er det
kompliserte samspillet. Det fremlegges som et samspill mellom teknologi
(industriell→digital),
samfunn (produksjon, infrastruktur og samfunnsutveksling) og organisasjon
(arbeidsprosesser, ledelse og kompetanse). Den gir oss et bilde av hvordan det
hele henger sammen, og påvirker hverandre. Innenfor de ulike delene av dette
kompliserte samspillet, finner vi blant annet teknologier, forretningsmodeller,
plattformer, søkemotorer og så mye mer.

I tillegg til all
informasjon som er gitt i selve forelesningen har vi fått muligheten til å
opprette en blogg. En faglig blogg om Digital Markedsføring, hvor vi gjennom
hver uke har fått oppgaver som skal skrives. Dette gjør at læringsutbyttet
blir mye større, vi får evnen til å reflektere over teamer og
problemstillinger, skrive selvstendig og være kritiske. Bloggen gjør også at
vi tilegner oss kunnskaper utenom det som blir presentert av Krokan. Vi velger
selv ut de momentene vi syntes er interessante, og utdyper de gjennom research.

Valgemnet Digital
Markedsføringing handler mer om forståelse og hvordan du skal bruke den
kunnskapen du har til å forberede deg på fremtidens arbeidsliv. Personlig
sitter jeg igjen med langt mer kunnskap enn jeg har gjort i noe annet fag
gjennom hele min utdanning. Strålende opplegg som viser hvor mye digital
markedsføring kommer til å spille inn på fremtidens arbeidsmarked.

Temaet som omhandler kunstig intelligens er nok det som for meg interesserer mest. Krokan har i sine forelesningen lagt frem at over halvparten av jobbene menneskene gjør idag, vil bli erstattet av roboter. Kunstig intelligens, dyp læring eller maskinlæring gjør at disse robotene en dag overgår opp på det aller meste. Det kan for mange høres veldig skummelt ut, men i denne delen av kursen har vi lært å ha øynene oppe for forandring; være optimistiske, innovative og tenke kreativt.

Så TAKK til Arne Krokan for spennende forelesninger, og velkommen til Cesilie Staude som skal forelese om sosial kommunikasjon.

/AndreaVanglo