Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Undervisningen til Arne Krokan har vært ekstremt lærerikt. Det har fått meg til å innse hvor langt den teknologiske utviklingen har kommet. Jeg kjente blant annet ikke til at de har tatt i bruk selvkjørende lastebiler på byggeplasser i Norge eller at 3D-printing har blitt tatt i bruk for å bygge hus og menneskelige organer slik at kirurger kan øve på inngrep og operasjoner.

Jeg syns det vi har lært i dette faget er veldig interessant, men også litt skremmende. Det har satt i gang en tankeprosess hos meg om hvordan fremtiden kommer til å se ut. Hvordan den teknologiske utviklingen kommer til å påvirke fremtidens jobber og fremkomstmidler. Det har fått meg til å innse at jeg må følge med på alle utviklinger som skjer, for det kommer til å påvirke oss alle, enten vi vil det eller ikke. Som en relativt ung person som har vokst opp med mobiltelefonen i hånden er det lett å tenke at man får med seg og forstår alle endringene i teknologien. Dette har vist seg å ikke stemme. Når vi lærte om Blockchains, forstod jeg hvor lite oppdatert jeg faktisk er innenfor det området, og det tok lang tid før jeg faktisk forstod hva Blockchains er, hvordan det brukes, og hva det innebærer.

Min største bekymring er hvor mange jobber som kommer til å gå tapt når det er så mange
ulike typer jobber som vil kunne erstattes av kunstig intelligens, maskiner, roboter,
selvkjørende biler, 3D-printede hus osv. Hva skjer med de som har arbeid der de kjører tog,
buss, taxi, er butikkansatte eller tømrere? Arne Krokan sa i en forelesning at folk må utdanne
seg og spesialisere seg innenfor teknologi, men det er ikke alle som passer til å jobbe med
sånt. Hva skjer med dem? Kommer de til å falle utenfor fremtidens samfunn? Dette satte en
tankevekker i meg, selv om jeg ikke har noen god løsning på hvordan man skal håndtere
denne utviklingen. Men det er vel nærliggende å tro at når noe blir borte eller endres dukker
det opp andre og nye jobbmuligheter som følge av endringen. Når man ser på historien har det
alltid vært en form for teknologisk utvikling, selv om den utviklingen og endringstakten man
ser i dag fremstår som raskere og i andre elementer enn det man er vant til.

Teknologi er fremtiden. Derfor vil det være viktig å ha interesse for utviklingen som skjer,
være nysgjerrig og sette seg inn i de endringene som kommer. Dette gjelder både for
privatpersoner og for samfunnet. Norge må også følge med på utviklingene som skjer i
verden.