Minityret februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I faget
digitalmarkedsføring har vi lært mye nyttig så langt dette semesteret. Vi har
lært mye om hvordan vi må tilpasse oss kommende endringer i markedslivet. Blant
annet har vi snakket mye om AI, eller kunstig intelligens, og hvordan dette
kommer til å påvirke oss i fremtiden. Vi har snakket litt om de skumle sidene
ved AI, men også de gode og hjelpsomme sidene. Mange frykter fremgangen av
denne teknologien, men vi må lære oss å sette slik bekymring litt til side å ta
imot endring med åpne armer.

Vi har også snakket en del om filterbobler, hvordan flere nettsider og bedrifter tar i bruk informasjonen du gir ut når du er på nettet. Uten å tenke over det, så blir vi aktivt «overvåket», når vi søker rundt på nettet, kjøper ting og ser på ting. Denne informasjonen brukes videre til å etablere en bedre opplevelse på nettsider. Dette skal tilpasse deg som individ. Her er det viktig at vi unngår ekkokammere, hvor vi kan bli eksponert for kun en side av en sak, og ikke sitte på hele bildet.

Personlig syns jeg det er flere momenter av det vi har lært som er svært interessant. Det er med på å skape en mer kritikkverdig tankegang mot mye av utvikling av ny teknologi. Samtidig så kan det åpne øynene dine når det kommer til filterbobler og ekkokammer. Dette kan være med på å gjøre at du som person blir mer bevisst på hvordan Internett og aviser fungerer. På den annen side, er det også slik at kunnskap rundt endringer, gjør det lettere å tilpasse seg fremgangen. Vi vet at det kommer til å bli mye endringer i markedslivet fremover. Dette kan fjerne mange arbeidsplasser, men samtidig er det viktig at vi tilegner oss mest mulig kunnskap rundt dette slik at vi kan møte det nye markedslivet med kunnskap, istedenfor frykt.

Samtidig har vi snakket
en del om hvordan vi som studenter må klare å tilpasse oss selv for å kunne
møte arbeidslivet på en bedre måte. Gjennom å fullføre dette kurset, kan vi
kanskje stå sterkere mot fremtidige arbeidsoppgaver.