mariannewangbrustad februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Del 1 med Arne Krokan med temaet Digital økonomi og forretningsmodeller er ferdig. I den anledningen skal vi skrive et refleksjonsnotat rundt tanker og meninger om hva vi har lært i første delen av kurset. 

Det første temaet vi hadde i dette kurset var kunstig intelligens (AI). Dette er hovedsakelig et tema jeg hadde lite kunnskap til og hadde kun hørt om selve ordet. Etter å ha hatt dette i flere forelesninger, har jeg innsett at det preger hverdagen vår hver dag. Teknologien har blitt tatt i bruk i flere år, men personlig har jeg ikke innsett hvor mye teknologien blir brukt i det daglige før nå. I de forskjellige forelesningene har et topptema vært hvor viktig det er å ha kunnskap om AI – fordi teknologien sakte men sikkert tar over menneskelig arbeidskraft. Et bevis på dette er «Amazon Go», hvor alt er basert på algoritmer og den utviklede teknologien. Ved å ha dyp forståelse og kunnskap av AI, vil organisasjoner tiltre seg konkurransefortrinn og spare utallige mye penger. Dette gjøres ved å ikke satse på arbeidskraft som i fremtiden blir erstattet av teknologi. 

Filterbobler er også et tema vi har gått igjennom. Jeg har personlig ikke tenkt veldig mye på det før, men syntes det er sykt at internett søker etter informasjon, basert på brukeren. Filterboblene siler ut informasjon fra tidligere nettsider og stoffet som gjengis bekrefter egne holdninger. Flere bedrifter jobber hardt med å skreddersy egne tjenester basert på leverandørens informasjon om vår alder, kjønn, interesser osv. Irrelevant informasjon blir silt ut og konsekvensene av dette er at man går glipp av informasjon som enten kan utfordre eller utvide vårt syn på verden. 

Personlig har Arne Krokan lært oss veldig mye spennende og dette vil jeg ta med videre i hverdagen da teknologien stadig utvikler seg. De fleste av temaene vi har gått igjennom er ting som påvirker hverdagen vår. 

-MarianneBrustad