stinesaurohellsten February 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Etter oppfordring fra foreleser Arne Krokan, ble vi bedt om å skrive et refleksjonsnotat etter endt eksamen i første modul av semesteret «Digital økonomi og forretningsmodeller». Så hva har jeg egentlig lært så langt? I dette kurset har jeg lært så mye mer enn hva […]