sandrastokvold mai 11, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Selve prosessen

Ved valget av hva som skulle selges på nettbutikken var en lengre prosess enn antatt. Vi ønsket å gjennomføre oppgaven slik at vi stolt kunne vise frem hva vi har holdt på med. Gjennom drodlingsprosessen vurderte vi ulike muligheter vi hadde. For å kunne få mest ut av faget ønsket vi å kunne skape og lage egne produkter. Beklageligvis hadde vi ikke nok kompetanse for å kunne skape ønsket produkt, derfor endte vi opp med et merkevare som allerede fantes. 

Det var slik vi kom i kontakt med Mia Ebbestad som hadde startet opp med å tegne/male på klær. Mia gjorde dette i en liten skala, som en fritidssyssel. Hun solgte gjennom sin oppstartede Instagram der kunder kontaktet hun for å kunne avtale designet.

Vi avtalte et møte der gruppen og Mia skulle snakke om gjennomførelsen av prosessen ved opprettelsen av nettbutikken til merkevaren 21m. Her snakket vi om hva Mia selv ønsket for nettbutikken, hva gruppen tenkte var best for å kunne få mest igjen for eksamensoppgaven, og hvilke produkter som skulle selges. 

Ebbestad var åpen for det meste, og stolte på oss ved opprettelsen av nettbutikken. Vi ble enige om å selge noen utvalgte produkter Mia hadde liggende, som allerede var ferdig designet. Med tanke på at Mia tok for det meste bestillinger på costum-design, diskuterte vi muligheten for å kunne opprette en bestillingsmulighet for slike produkter. 

Opprettelse av gjennomføring av nettbutikk

Ved opprettelse av nettbutikk hadde vi hovedsakelig to av gruppen som tok av seg hovedansvaret. Samtidig fikk alle innblikk i hvordan det fungerte. Vi tok i bruk Shopify sitt oppsett for nettbutikk for merkevaren 21m. Vi opprettet et domenenavn for å kunne få eierskap på 21m.no. For å kunne få dette navnet måtte vi få eierskap på vei gjennom en nettside som heter webhuset.

Siden produktene allerede tok mye oppmerksomhet ønsket vi at nettsiden skulle være enkel og lettforståelig. På de allerede ferdig designet produktene hadde vi en photoshoot for å kunne gjøre nettsiden innbydende for potensielle kunder. Vi gikk for en enkel nettside med fokus på bildene. 

Photoshooten tok vi på operataket for å kunne få en stilig bakgrunn der ikke bakgrunnen tok altfor mye oppmerksomhet, men samtidig at bildene ikke ble altfor simple. Siden vi fokuserte mer på bildene enn en fargerik nettside. Vi gikk for tema «boundless» på nettsiden, den var lett forståelig for alle målgrupper samtidig at den var stilig nok for å vekke en nysgjerrighet for den potensielle kunden.  

Det som gikk bra, og det som ikke gikk bra 

For å kunne se helheten av oppgaven var det absolutt positive og negative sider ved denne oppgaven. Det var utfordringer ved å kunne finne ut hva nettbutikken skulle være om. Det var en lang prosess der vi skulle finne det best mulige produktet for vår oppgave. Siden dette var en modul av digital markedsføring, var det et kort tidsrom for en slik oppgave. Her gjaldt det å finne balansen mellom å kunne få nok ut av eksamen, samtidig at det ikke var for krevende. Med mye drodling med gruppen, kom vi til slutt med en merkevare som fylte alt vi ønsket. 

Heldigvis var det mye mer som gikk bra, enn dårlig. Opprettelsen av nettbutikken var noe ingen i gruppen var noe kjent med, noe som ble en utfordring. Men dette løste seg veldig greit. Eneste som kunne være litt problematisk var å kunne få til effekter som costum-bestilling, leveringsmuligheter og små effekter for å kunne skape den beste nettsiden for merkevaren 21m.

Utfordringer

Det oppstod en utfordring ved å kunne skape muligheten for bestilling av costum-design. Shopify hadde gitt oss muligheten til å kunne legge ved et produkt som kunne velge farge og størrelse. Problemet lå ved at ved en costum-bestilling kan ikke kunden bestille selve produktet, men kommunikasjonen mellom partene er viktig i denne prosessen. Her ønsket vi å skape en lettere prosess for kunden å bestille costum. Denne utfordringen følte at vi klarte å løse. Hvordan vi løste dette problemet var ved at vi la ved en Messenger-chat på siden der kunden kunne kontakte oss.

Karl Philip gjennomgikk tidlig i modulen om fenomenet OKR. Våre Objective var å kunne skape en velfungerende nettbutikk med fokus på kommunikasjon og service. Key Results var å kunne oppnå 2500 besøkende på nettbutikken, 650 følgere på våre SoMe og doble salget vårt for hver uke.

Her var det en utfordring som merket seg, det å kunne doble salget for hver uke. Dette er noe vi så på som mulig i startfasen av modulen. Men når tiden gikk og tiden rant ut merket vi at dette var kanskje ikke like lett som vi trodde. Med tanke på at Mia kun er en person som designer, hadde hun ikke nok kapasitet til å kunne opprettholde et slikt tempo. Derfor endret vi denne til å kunne selge 15 produkter før eksamensinnlevering med vanskelighetsgrad 9/10, noe vi så på som oppnåelig.

Mitt personlige læringsutbytte

Ved å se på erfaringene etter denne modulen føler jeg meg heldig for å kunne ha muligheten for å kunne teste ut det å kunne skape en nettbutikk. Denne er en erfaring som hjelper oss med å kunne skape en nettbutikk, samt se ulike utfordringer og muligheter. Dette er noe jeg føler at jeg absolutt kommer til å få utbytte av når jeg skal ut i jobblivet. En slik erfaring er gullverdt uansett hva jeg kommer til å jobbe med i fremtiden. 

Videre vil jeg si at samarbeidet med gruppen min har vært en god erfaring. Jeg har vært veldig heldige med mine gruppemedlemmer. Dette er ikke bare gode venner, men også gode samarbeidspartnere. Når jobblivet venter, er samarbeid nøkkelen for å lykkes i flere jobbsammenhenger. Derfor vil jeg si at mitt samarbeid med gruppen i et slikt prosjekt som dette er en ekstremt god erfaring å ta med videre.