fridaengan February 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da jeg valgte digital markedsføring som valgemne trodde jeg at jeg hadde ganske god oversikt over hva vi skulle lære. En måned etterpå sitter jeg her og føler at jeg har åpnet døren til en ny verden av teknologi jeg ikke visste at eksisterte. Vi har med andre ord kommet godt i gang med å fordype oss i digital markedsføring, og har nå blitt bedt om å skrive en tekst hvor vi reflekterer over hva vi har lært så langt av vår foreleser Arne Krokan.

Et av de første temaene vi hadde var kunstig intelligens. Kunstig intelligens er et tema jeg egentlig bare har hørt om tidligere, men etter å ha lært om dette i forelesning innså jeg fort at dette er noe vi alle berøres av hver eneste dag. Denne type teknologi har blitt brukt lenge, men jeg var personlig ikke klar over hvor mye det allerede brukes til, som for eksempel ulike rutineoperasjoner på sykehus. Dette er kanskje det temaet som så langt i semesteret har interessert meg mest fordi jeg ikke har vært klar over hvor integrert kunstig intelligens allerede er i samfunnet. I forelesningen ble det snakket om hvor viktig kunnskap om kunstig intelligens er for at organisasjoner skal kunne overleve i fremtiden – nettopp fordi det er teknologi som erstatter mennesker i enkle arbeidsoppgaver. Kunstig intelligens videreutvikles hele tiden og jeg tror derfor at både kunstig intelligens vil kunne erstatte enkle og mer avanserte arbeidsoppgaver i fremtiden. Kunnskap om dette vil være et konkurransefortrinn for organisasjoner ved at de kan unngå å satse på arbeid som etterhvert vil kunne bli erstattet av teknologi. Enkeltpersoner vil også kunne dra nytte av å ha kunnskap om dette ved at man for eksempel kan unngå å ta en utdannelse som om noen år ikke vil ha noen verdi. Dette er uten tvil en type teknologi som jeg tror vil kunne forandre mye i vår arbeidshverdag, og det vil derfor være spennende å følge med på dette fremover.

Et annet tema vi har lært om er blokkjedeteknologi. Dette er teknologi jeg ikke hadde noe kunnskap om på forhånd og som derfor var litt mer utfordrende enn for eksempel kunstig intelligens, som jeg oppdaget at jeg hadde mer kunnskap om enn jeg trodde. Det jeg derimot hadde hørt om på forhånd er bitcoin og det var derfor interessant å få bedre forståelse av hvordan bitcoin fungerer. Dersom man ser på fordelene ved blokkjedeteknologi kan man anta at dette er en teknologi som kommer til å bli tatt i bruk i økende grad fremover.

Filterbobler er også noe vi har fått lære om så langt dette semesteret. At det finnes teknologi som avgrenser informasjon og opplevelser på internett basert på dine digitale spor er noe jeg syns er spennende å lære om, men dette var også et tema som gjorde at jeg opplevde et slags ubehag eller frykt for den teknologiske utviklingen og hvilken konsekvens den har på samfunnet. Jeg tror derfor at kunnskap om denne teknologien er ekstremt viktig både for organisasjoner, men også for enkeltpersoner.

/Frida Engan