Sindre Borseth February 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Modul 1 av kurset Digital Markedsføring er nå over. Jeg sitter igjen med mye kunnskap som jeg føler er viktig for å forstå utviklingen av samfunnet den kommende tiden. Mer kunnskap gjør at jeg kan ta del i kritiske spørsmål som gjelder de temaene jeg tidligere har skrevet om. For selv om et mer digitalisert samfunn og banebrytende teknologi vil gjøre hverdagen vår mer bekvem, kommer ikke dette til å gå smertefritt. Ta for eksempel temaet Autonome biler som jeg tidligere har skrevet om. Autonome biler har jeg stor tro på at vil gjøre bilkjøring tryggere, i form av mindre menneskelige feil. Jeg har også stor tro på at dette vil forbedre klimaet vårt da vi kan benytte oss av bildeling. I tillegg kan disse bilene trolig kunne rapportere inn ved feil i veibanen eller andre viktige meldinger hvis de skulle komme over noen. Det negative med disse bilene er mangelen på menneskelig arbeidskraft. Bare ved denne oppfinnelsen har vi fjernet mange arbeidsplasser i flere ledd. Dette er noe jeg mener vi må ha en god plan på før vi tar i bruk slike oppfinnelser.

For min egen del har jeg gjennom
modul 1 av dette kurset blitt mer bevisst på fordelene ved blogging foran egne
notater. Blogging er ikke lengre bare for å promotere et bestemt produkt, men
også for å kunne dele sine tanker om emner bloggeren finner interessant. Et
blogginnlegg krever mer av skriveren enn når man kun skriver notater i en notatblokk.
Dette har jeg erfart at gjør at man lettere husker emnene jeg har skrevet om. Samtidig
er det lettere å dele tankene med andre, og kanskje få kommentarer med andres
syn på samme emne. Jeg har stor tro på at blogging i skolesammenheng er kommet
for å bli, og kommer til å bli mye mer utbredt.