synnejacobsen februar 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I første del av faget digital markedsføring har foreleser Arne Krokan gitt innsikt i hvordan den digitale økonomien utvikler seg, og ikke minst hvilke utfordringer og teknologier vi kommer til å se mer av i fremtiden. Siden jeg selv er interessert i hvordan organisasjoner kan styrke sine relasjoner både internt og eksternt, har jeg funnet det spennende å få mer kunnskap om hvordan den digitale økonomien utspiller seg på nettopp disse områdene.

Man har jo hørt om algoritmer, spesielt hos google og facebook, men det har vært spennende å lære om hvilke fordeler aktører henter ut av nettopp dette. Jeg har lært at plattformer og digitale aktører drar stor nytte av kundedata, og hvordan plattformer utvikles for både kundens og aktørens beste gjennom nettverkseffekter, algoritmer, increasing returns, og sosial handling. 

Videre har jeg lært om nye disruptive og innovative teknologier og digitale tjenester som kan påvirke samfunnet i fremtiden, som kunstig intelligens, blockchain, plattformer som tjeneste (som jeg også har skrevet blogginnlegg om), 3D-printing, VR og AR. Det er på mange måter spennende å høre om nye teknologier og hvordan noen aktører har tatt i bruk disse, i tillegg til på hvilke måter. På den andre siden er det også litt skummelt å tenke på hvor langt teknologien har kommet og hvor mye den får til.. Blockchain-teknologi hadde jeg heller ikke noe spesiell kunnskap om fra tidligere, og var et tema jeg brukte tid for å forstå. Når jeg hadde fått satt meg litt inn i teknologien, var det ganske kult å forstå hvordan så mange tjenester kan digitaliseres og hvordan blockchain kan bidra positivt i flere sektorer i samfunnet.

Det kan være mange arbeidsoppgaver som forsvinner på grunn av økt netthandel og bruk av teknologi. Det er en stor sektor av samfunnet som påvirkes, og på egne vegne er jeg glad for at jeg har fått litt dypere innsikt i hva man kanskje må ta stilling til. Velger å tenke at all kunnskap på digitale områder vil bidra positivt både for meg og samfunnet i fremtiden. Den skumle tanken er rettet mot de som ikke har mulighet for høyere utdanning eller yrker hvor teknologi har lett for å overta arbeidsoppgaver, og hvordan fremtidens digitale nettsamfunn vil påvirke deres arbeidsliv.

Bilde av Diggity Marketing hos Unsplash.

Siden vi har blitt utfordret til å skrive blogg om flere tema som har blitt diskutert i forelesning, har jeg blitt tvunget til å sette meg inn i stoffet på en helt ny måte – noe som har vært veldig lærerikt. I tillegg har jeg lært hvordan man oppretter en nettside gjennom wordpress, samt hvordan den kobles opp mot google analytics, tag manager og search console. Mitt forrige innlegg handler om mitt digitale arbeid som går litt mer inn på dette tema, ta gjerne en titt!

I delen digital økonomi og forretningsmodeller har jeg fått en dypere innsikt i hvordan vi kan ta stilling til hvordan fremtiden ser ut med teknologi i samfunnet, som både er engasjerende og litt skummelt samtidig.

Nå er neste del av faget med Cecilie Staude som skal omhandle sosial kommunikasjon. Gleder meg til fortsettelsen og nye tema her!