Bassetl februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette semesteret er noe jeg har sett frem til ganske lenge. Her skulle jeg selv kunne velge hva jeg ville fordype meg. Både faglig og sosialt. Det var liten tvil om hvilket valgemne jeg skulle velge. Selv om jeg kanskje ikke hadde full oversikt over emnet, hadde jeg en viss anelse over hva det var jeg gikk til. Nå som forelesningene i kurset om digital økonomi og forretningsmodeller, med Arne Krokan, i første del av emnet er over så sitter jeg igjen med noen tanker over det vi har vært igjennom. Først og fremst må jeg si at dette har vært en svært lærerik og interessant del av emnet.   

Det som jeg synes var vanskelig, og utenfor min komfortsone var bloggingen. Dette var noe jeg visste fulgte med i emnet, men som jeg ikke tenkte noe særlig før jeg valgte dette. Dette er noe jeg, sett i dag, er veldig glad jeg ikke visste var like stor del av emnet. Da er jeg redd jeg på grunn av blogging mulig ikke hadde valgt dette emnet. Sett i ettertid, for en gavepakke det egentlig er. Både når det gjelder karrierebygging og personlig utvikling. 

Som hos mange, er muligens blogging noe man ikke tenker er noe du selv vil drive med. Ofte tenker man det er kun rosabloggere som driver med dette. Derfor var dette veldig utenfor min komfortsone å poste mitt første blogg-innlegg. I ettertid er jeg glad for at jeg har brukt mye tid på disse innleggene. Kanskje har jeg skrevet unødvendig mye tekst i innleggene, men dette har bidratt til å hjelpe meg å lære og repetere fagstoffet på en bedre måte. Samtidig er det å ha ett bevis på at man har gjort noe faglig ved siden av studiene, som denne bloggen, gull verdt. Veldig mulig kan det også være en fordel i sammenheng med fremtidige jobbsøknader, som nyutdannet. 

En annen ting som jeg er fornøyd med, og som jeg fikk mye utnytte av var klasseturen til Dublin. Her fikk vi møte ansatte fra Facebook og Google på deres kontorer i den irske hovedstaden. Det var et veldig interessant og givende besøk og se hvordan de jobber. Samt hvordan de har tatt i bruk algoritmer, kunstig intelligens og bruk av annonser i markedsføringen.  

Sett i dag, hadde jeg ikke trodd at det vi har vært igjennom så langt skulle være spennende og lærerikt. Spesielt syntes jeg forelesningen som handlet om utdanning- og lærer situasjonen i Norge var svært lærerikt og oppsiktsvekkende. Dette er et tema jeg tviler på ville fått en slik vinkling på situasjonen, som den forelesningen hadde.  Samtidig er kursets fokus på temaer som kunstig intelligens, digitale plattformer som tjenester, nettverksøkonomi, og blokkjeder noe jeg er glad jeg har fått større kunnskap om. Spesielt hvordan de kan spille inn på utviklingen av samfunnet vårt.

Samtidig finnes det noe jeg kunne gjort bedre, som for eksempel å ha brukt litt mer tid på utseendet av bloggen. Kanskje til og med starte litt tidligere med blogginnleggene, slik at jeg kunne skrevet muligens enda bedre og mer forklarende enn det jeg allerede har.  Men jeg kan konkludere med at kun etter den korte tiden med dette emnet føler jeg har fått mer interesse for temaene som er knyttet til emnet, enn det jeg hadde fra tidligere. Dette er også temaer som jeg har fått lyst til å jobbe med etter studiene. Samtidig er det med stor interesse og nysgjerrighet at jeg ser frem til de neste delene av emnet. Takk til Arne Krokan for en flott tid, med gode forelesninger og interessante temaer. 

/Bastian T. Lerdalen  

15. Februar 2020