odaopsahl februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da har jeg kommet til veis ende med den første delen av faget digital markedsføring, og tiden er kommet for å reflektere over det jeg har lært. Jeg var aldri i tvil om at jeg hadde valgt riktig valgemne dette semesteret, og jeg har funnet dette faget svært interessant. I og med at temaene er såpass relevante i dag, har det for meg vært enklere å forstå temaene, når jeg overalt på internett og ellers i hverdagen kommer over ulike ting vi har gått gjennom i forelesning. 

I den første delen av digital markedsføring har vi lær om digital økonomi. Vi har fått en god innføring i den digitale utviklingen som har skjedd de siste årene, og jeg sitter igjen med mange nye inntrykk. Etter å ha fått en bedre forståelse for de ulike disruptive teknologiene som blant annet kunstig intelligens, har jeg blitt mye mer observant på ting rundt meg, og fått en større forståelse for hvor digitalisert verden faktisk har blitt. Ting som i dag føles helt naturlig har jeg helt glemt at var helt annerledes, og omtrent ikke eksisterte for bare noen få år siden. Jeg har fått en større forståelse for at vi forandres oss som mennesker i takt med alle de andre utviklingene, og hverdagen har blitt mye enklere. 

Jeg sitter igjen med mange inntrykk. Og har absolutt troen på at jeg vil få bruk for lærdommen ved senere anledning. Nå gleder jeg meg til å komme i gang med de neste delene av dette faget, og er klar for å lære masse nytt.