jens_1998@live.no mai 12, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som en del av spesialiseringsemnet Digital Markedsføring ved Høyskolen Kristiania har vi fått i oppgave å opprette en nettbutikk. Dette endte i at jeg, sammen med Anthony Kiet, Stian Bekstrøm og Truls Nymoen, opprettet urtario.no – en nettbutikk for salg av et smart dyrkesystem. Prosessen rundt dette har vært svært givende, da det er et utrolig spennende og engasjerende prosjekt – men, det har også bydd på noen utfordringer. I dette innlegget skal jeg dele litt av mine opplevelser fra Urtario-prosjektet.

Del 1: Velge og utvikle konsept
Det første steget i prosessen var å utvikle et konsept. Vi bestemte tidlig at vi ønsket å forsøke oss på en “dropshipping” butikk. I praksis betyr dette at du, som selger, legger inn bestillinger direkte fra leverandør til kunde. På denne måten er du i mindre grad avhengig av lager, og sørger for en logistikk med færre ledd. Det betyr riktignok at du gjør deg svært avhengig av et godt samarbeid med leverandøren.
Etter å ha gjennomsøkt Alibaba.com fant vi endelig produktet vårt. Det var en “smart hjemmehage”, der man bekymringsfritt og enkelt skal kunne dyrke urter og grønnsaker, ettersom det er et automatisk lys- og vanningssystem. Dette var noe som appellerte til oss og som vi så for oss at kunne appellere til et norsk marked. Da var produkt på plass!

Del 2: Finne en leverandør
Videre ble det neste steget å finne en leverandør vi kunne inngå et samarbeid med. Det var en rekke potensielle leverandører på Alibaba, men etter en vurderingsrunde fant vi til slutt ut av en god løsning med en. I denne prosessen møtte vi på noen utfordringer, blant annet om ideen vår i det hele tatt var realiserbar. Var “smart soilen” som brukes i hjemmehagen lovlig å importere? Går de elektroniske komponentene innenfor norske lover? Skal vi tørre å inngå et samarbeid med en kinesisk leverandør, som forventer at vi selger VELDIG mange av produktene deres? Hva er det egentlig vi binder oss til?

Del 3: Utvikle en nettbutikk
Ettersom ingen av oss kunne programmere eller kode, valgte vi å benytte oss av Shopify for å sette opp nettbutikken vår. Shopify gir deg muligheten til å sette opp en nettbutikk etter en av deres maler, og forenkler arbeidet noe vanvittig. Det betydde riktignok ikke at det skulle bli enkelt. For en gjeng som aldri har vært borti noe lignende tidligere, ble dette et tidkrevende steg – som vi nok aldri kommer til å kunne si oss HELT ferdig med. Mulighetene er mange på Shopify.
I arbeidet med å utvikle nettbutikken var det en del tekniske små oppgaver som skapte turbulens. Det var ikke før man satt i gang at man skjønte hva som tok lang, og hva som tok kort tid å få på plass. Heldigvis var vi et team, som utfylte hverandre – og kunne hjelpe til, hvis det skulle dukke opp noen utfordringer. Akkurat dette blir nok enklere neste gang, nå som jeg allerede har gjort det en gang.

4: OKR – Objectives & Key Results
OKR er et målsetningssystem som skal bidra til hensikstmessig og effektivt tidsforbruk, der man måler fremgang gjennom “Objectives & Key Results”. Dette var noe vi forsøkte å benytte oss av, men som vi etter hvert skjønte at vi hadde misforstått litt. Målene vi hadde satt stemte ikke overens med strategien vår, noe som kan ha vært et resultat av at vi satte mål før vi fastslo strategien. Følgen av dette ble til at vi ikke fikk samme utnytte av OKR som vi kunne ha fått, men etter hvert som vi fikk byttet til mer hensiktsmessige mål jobbet vi utifra dem. Noe vi satt pris på ved OKR, når vi til slutt fikk brukt systemet riktig, var den jevnlige følelsen av måloppnåelse som oppstår når du endelig fullfører målsetningene.

Prosjektet som en eksamensvurdering
Ettersom prosjektet med Urtario i utgangspunktet var en del av eksamen i Digital Markedsføring skal jeg dele min opplevelse av det som en eksamensoppgave – og hva det eventuelt kan utvikle seg til å bli fremover. Etter å ha vært gjennom snart to av tre år av en bachelorgrad i Kreativ Markedsføring kan jeg med hånden på hjertet si at Digital Markedsføring i sin helhet har vært blant de mest lærerike fagene. Det er det ingen tvil om. Temaene har vært svært spennende, og vi har fått muligheten til å selv velge hva vi har ønsket å gå i dybden i. Eksamenen tilhørende dette prosjektet er nok den som har krevd mest innsats så langt, men det har samtidig vært et prosjekt det har vært utrolig givende å jobbe med. Det har endt i at jeg, og gruppen min, har viet mye til arbeidet. Muligheten til å kunne utvikle en inntektskilde, arbeidsplass og arena for utforskelse har gitt oss insentiver på helt andre måter enn tidligere eksamener. Det er kanskje det som gjør at dette ikke føles som en eksamen, men heller et prosjekt man kunne ha funnet på å engasjere seg i på egenhånd. Etter min erfaring er Digital Markedsføring i sin helhet et spenningspakket spesialiseringsemne, der nettbutikk prosjektet fort er høydepunktet. Vi på Team Urtario er såpass engasjerte i prosjektet, at vi har tenkt til å videre arbeide med det – og investere ut av egne lommer til det. Det blir en spennende reise fremover!