Madelenbodahl februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Gjennom dette kurset
har jeg blant annet lært hvordan teknologien er med på å endre samfunnet
vårt, og hvordan vi har gått fra et industrisamfunn til et digitalt
nettsamfunn. Med dette mener jeg «Fra bits
til fysiske ting og fra mennesker til maskiner».
At denne
teknologien kommer til å ta over store deler av hverdagen vår, er det ikke noe
tvil om.

Digitaliseringen (bruken av nye teknologier og digitale tjenester) vil være med på å endre samfunns-, nærings-, og arbeidslivet på flere avgjørende måter i årene som kommer. Noe som nå vil bli produsert og omsatt langt mer effektivt enn tidligere, er blant annet varer og tjenester. Med dette vil det bli utviklet nye markeder og nye inntekts – og forretningsmodeller, og dermed nye måter å samhandle og drive forskning og innovasjon på. Digitaliseringen vil være med på å utfordre allerede eksisterende samfunnsstrukturer, næringer og arbeidsformer, som potensielt vil ha sine fordeler og ulemper. En overordnet utfordring vil bli det å skape nye og helst like produktive arbeidsplasser som skal erstatte de som forsvinner.

Foreleser Arne Krokan
har blant annet lært oss hvordan det kompliserte samspillet mellom teknologi,
samfunn og organisasjoner fungerer. Dette har gjort at jeg har fått et mye
større innblikk i hvordan verdens teknologiske og økonomiske utvikling foregår,
noe som har fått meg til å åpne øynene. Som jeg har skrevet om i tidligere
blogginnlegg, vil mer og mer av denne «nye» teknologien ta over store
deler av hverdagen vår. Med disse «nye» teknologiene mener jeg for
eksempel 3D – printing, blokkjeder, AR, VR og kunstig intelligens, noe Arne
Krokan har forklart og tatt oss igjennom. Han har også vært gjennom bruken av
algoritmer, og hvilken sammenheng dette har med den kunstige intelligensen.

Innenfor samspillet mellom teknologi, samfunn og organisasjoner har vi også snakket om hvordan disse organisasjonene faktisk fungerer, og med dette ulike forretningsmodeller som delingsøkonomi. Vi har snakket om organisasjoner som har bygget seg opp til å bli en av verdens største plattformer, f.eks. Amazon, og hvilken rolle oppmerksomhet spiller i den nye økonomien. Jeg har på bakgrunn av dette også fått en forståelse for hvordan og hvorfor disse store plattformene har blitt så store som det de har, og at dette vil gi dem fordeler i den digitale utvikling med tanke på konkurranse osv.

Brown Framed Eyeglasses

Hvilke tanker har jeg om kurset?

Først og fremst sitter jeg nå igjen med en nyttig kunnskap om hvordan den teknologiske utviklingen er med på å endre samfunnet vi lever i. Det å sitte med kunnskap om hvordan ulike plattformer organiseres og hva disse har og si for samfunnet. At denne digitaliseringen er med på å påvirke og utvikle samfunnet er vel heller ikke noe tvil. Ettersom at jeg nå sitter igjen med all denne nyttige kunnskapen vil jeg være godt forberedt til å ta tak i digitaliseringen på min eventuelt fremtidige arbeidsplass. Dette kurset har også gjort at jeg nå vil være mer bevisst på hvilke konsekvenser digitale tjenester kan ha, noe som igjen vil gjøre at jeg vil være mer oppmerksom når det kommer til dette.

Hva syntes vi egentlig om denne teknologiske utviklingen som skjer? Jeg syntes det er en spennende utvikling, spesielt når det kommer til bruk av AI og hva denne kunstige intelligensen er i stand til å kunne gjennomføre. Samtidig kan dette også virke litt skummelt, dette med tanke på hvor mye av «våre» jobber som med stor sannsynlighet vil bli tatt over av den kunstige intelligensen. Det er jo nesten ingen begrensninger for hva en kan «trykke» og skape gjennom digitale modeller. Er det bare meg, eller syntes vi at vi allerede er kommet et godt stykke på vei, når det faktisk er mulig å handle i dagligvarebutikker ved at du fritt kan plukke de varene du ønsker og deretter bare gå ut av butikken. Dette kan være fremtidens dagligvarehandel. Hva med at det i fabrikker sitter roboter og gjennomfører ulike arbeid, som å produsere barbermaskiner. Så hvor langt vil dette gå? Hvordan vil denne teknologien se ut, og hvor langt har vi kommet når jeg selv for eksempel sitter i stolen på et sykehjem. Vil disse hjelpepleierne være byttet ut med roboter? Nei, ikke vet jeg. Men på en måte vil det være spennende å se hvordan denne utviklingen skjer.

Selective Focus Photography of Two Danbo and Star Wars Stormtrooper Robot Toys

Alt i alt har dette vært et lærerikt, men også veldig spennende kurs!