Idajenssen mai 11, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Prosjektet startet svært diffust da verken jeg eller min partner hadde en klar visjon for bolkens oppgave. I denne delen av kurset skulle det lages en nettbutikk, og fastsettes konsept og dens mål og gjennomføringsstrategi. Vi hadde begge lyst til å gi full gass, og ha et «eget» prosjekt framfor å forholde oss til samarbeidspartneres eventuelle begrensninger. Av den grunn, ble samarbeid med eksisterende bedrift utelukket. Vi er begge interessert i kosthold, men synes det er ganske kjedelig og tidkrevende med planleggingen rundt et godt kosthold. 
Derfor dukket idéen om en tjeneste som kunne tilby en ferdig ukemeny, så man slapp å bla gjennom titalls forskjellige retter. Samtidig ønsket vi at tjenesten skulle levere en ferdig handleliste, slik at forbruker slapp å gå gjennom skuffer, skap og ingredienslistene før butikkturen. For å gjøre tjenesten enda mer attraktiv, er tanken bak abonnementene at rettene og handlelistene skal bygge på hverandre – sånn at forbruker slipper å kjøpe eksempelvis mel-pakke opp til flere ganger fordi det står oppført som en del av ingredienslisten. 

Fremdriftsplan og gjøremål
Når konseptet var bestemt, lagde vi en fremdriftsplan. Vi er begge glad i en god oversikt, for å vite hvor vi er til enhver til i løypen. Derimot, er en fremgangsplan for et prosjekt vi ikke visste noe om hva innebar noe vanskelig å lage. Derfor ble det en overordnet plan, med hvilke punkter vi ønsket at nettbutikken skulle inneholde og en plan for hva som bør være på plass til enhver tid. 

Fremdriftsplanen så slik ut: 
Uke 1: Fremdriftsplan og innhold-fastsetting
Uke 2: Konkurransebilde, målsetting og nøkkelresultat, start av e-handelsplattform
Uke 3: Sette opp e-handelsplattform
Uke 4: Lanseringsstrategi frem til onsdag, for så gjennomgang av skriftlig
Uke 5: Innlevering 12/05: Finpuss og refleksjonsnotat

Listen for hva vi ønsket at nettbutikken skulle inneholde så slik ut: 

  • Produktportefølje av både enkeltuker og abonnementer, både «vanlig» og «vegetar». 
  • Oversiktlig, appellerende og innbydende bilder
  • Direktelinker til sosiale medier
  • Nyttig informasjon for forbruker (både i forhold til kjøp, men også slik at forbruker oppfatter konseptet uten mye leting)

Etter å ha gjennomgått ovennevnte punkter benyttet vi Lund (2010) sin prioriteringsmatrise, slik at vi kunne stadfeste hvilke oppsatte gjøremål som burde prioriteres. Den så slik ut:

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Figur 3 – Prioriteringsmatrise (Lund, 2010)

Konseptets konkurransesituasjon
Deretter startet selve prosjektarbeidet. Først var det vesentlig å fastsette konseptets konkurransesituasjon, slik at vi fikk et inntrykk av om noe måtte endres eller tilpasses. Ettersom det er mange tjenester ment for «vanlige» familier, ønsket vi å spisse tjenesten vår til studenter og andre små husstander. Denne målgruppen krever at ukemenyene er økonomiske, små og gjennomtenkte. 

Etter konkurransesituasjonen var analysert og målgruppen fastsatt, fastsatte vi målsettinger og hvilke nøkkelresultater vi skulle ha for å måle målsettingen. Dette oppfattet vi begge som noe vanskelig, da vi ikke visste hvor ambisiøse man bør være. Er det noe som skal nås innen oppgaven leveres inn? Eller er det noe som skal nås om seks måneder? Vi endte på målsettingen «oppsett av en oversiktlig, brukervennlig og appellerende nettbutikk». Denne målsettingen skal måles gjennom kundetilfredshet og tilbakekjøpsfrekvens, at kunden bruker minimalt med tid for å finne frem på nettsiden og at antall følgere på sosiale medier øker til 300 personer. 

I ettertid har vi også tilført at Middagsuka skal inngå et samarbeid eller bli bistått av en eller flere investorer, slik at fagpersonell kan hyres inn for ytterligere utvikling av vår idé. Dette vil muliggjøre mer for oss og vår idé, samt øke attraktiviteten for tjenesten blant forbrukere. 

Oppsett av nettbutikk
Etter å ha arbeidet med mye av det teoretiske, ble det på tide å sette opp selve nettbutikken. Første møte med Shopify var spennende og interessant, og det gikk en del tid til å utforske hva de forskjellige funksjonene betydde for hjemmesiden. Deretter ble det laget mat før en fotoseanse tok sted. 

Med bilder i boks, samt noen ytterligere idéer til diverse retter startet vi på produktporteføljen. Dette krevde mer enn hva vi først trodde, da vi gjerne ville at rettene i abonnementene skulle bygge på hverandre i ukene som kom, slik at forbruker ikke måtte kjøpe samme ingredienser flere ganger fordi det gikk ut på dato i mellomtiden. Vi har ferdigstilt to ukemenyer, som både brukes som enkel ukemeny men også som første uken i de fire abonnementene. 

Med produktporteføljen til dels i boks fikk vi ferdigstilt nettbutikken med nødvendige funksjoner slik at den ble oversiktlig og brukervennlig i tillegg til appellerende. Det innebar sider som ofte stilte spørsmål, direktelinker til sosiale medier og vilkår ved bruk av tjenesten. Men, selv om vi selv opplever nettbutikken som oversiktlig, brukervennlig og appellerende har det vært lite kriterier på hva nettbutikken bør inneholde og vesentlige funksjoner. Det har gjort at vi har gått med et konstant hige etter å prestere bedre. 

Gjennom hige etter å prestere best mulig, har vi fundert på funksjoner i nettbutikken vi ikke evner å finne ut av på egenhånd. Hvilket har vært svært frustrerende. Samtidig er skoleprosjektet basert på et minimalt budsjett. Men, det ga oss idéen, som tidligere nevnt, om å prøve oss på å innhente samarbeidspartnere og eventuelle investorer. Derfor ble utarbeidelse av henvendelse og innhenting av opplysninger til riktig personer foretatt. 
Hittil har det ikke blitt en realitet, men vi håper å få videreformidlet idéen på en god måte slik at den kan videreutvikles i løpet av våren. 

Fastsetting av strategi
Utover arbeidet med selve nettbutikken, har vi utarbeidet hele strategien bak nettbutikken. Strategien er for logistikk, kundeservice, markedsføring og lansering. Sistnevnte skulle leveres i videoformat, hvilket gjorde at vi hadde muligheten til å være kreative. Vi satt av to dager til filming, og det foregikk hjemme og i matbutikken – de to stedene konseptet blir anvendt. Filming gikk veldig bra, mens under redigering støtte vi på noen utfordringer for å få videoen slik vi hadde forestilt oss. Men, det løste seg etter litt knoting. 

Når strategien var ferdig utarbeidet, manglet vi kun én ting før vi kunne lansere nettbutikken. Test av nettbutikken på nære venner. Dette ga oss noen tips vi ikke hadde funnet selv, slik at nettbutikken ble så optimal som mulig ved lansering. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og trengte kun å endre én overskrift. Med testen i boks var vi svært optimistiske ved lansering. 

Lansering og oppsummering
Lanseringen var to dager før innlevering og gikk veldig bra, men det er hittil ikke foretatt noen analyser av tall etter lansering. Vi gleder oss derimot til å bruke analyseverktøyene og følge strategiene vi har lagt for Middagsuka. 

Denne bolken har vært svært lærerik. Det er noe eget ved å lære av å anvende teori, framfor kun å drøfte den. Gjennom både vanlige forelesninger, gjesteforelesninger og mentor-veiledning har vi fått innspill fra flere kanter – som har hjulpet oss å reflektere over hva vi ønsker å oppnå, samt veiledet for hvilke tiltak som burde gjennomføres for å få det til. Selv er jeg svært fornøyd med læringsutbytte, og gleder meg til å si i kommende jobbintervjuer at jeg har laget en nettbutikk.