MuratMehaj February 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ved gjennomføringen av kurset, har vi berørt viktige temaer som omhandler hvordan dagens marked endrer seg. Det har vært svært lærerikt, og jeg har fått en bedre innsikt i hvordan aktører opererer i den digitale verden, og hvilke fordeler man kan tilegne seg ved å ta i bruk filterbobler og ekkokammer. Der disse funksjonene tilbyr …