Thomas Digregrind februar 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Så langt i dette faget har jeg fått et dypere innblikk i hva som foregår på baksiden av teppet. Det som har overrasket meg mest er hvor mye som faktisk blir lagret om meg hver gang jeg foretar et søk på google i blockchain, og det faktum at det er forskjellige algoritmer som «bestemmer» hva …