ingjak2 mars 21, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette semestret fikk vi i oppgave i å lage en fungerende nettbutikk, som har vært en spennende og lærerik prosess der jeg sitter igjen med mye nyttig kunnskap. I startfasen begynte vi med å sette oss sammen i gruppen for å bestemme hvilke produkt vi ønsket å selge. Vi bestemte oss for å selge solbriller og tilbehør, fordi at dette var et produkt som vi så potensial i å selge. Vi var mest interessert i å selge billig solbriller, men ønsket også at de skulle være moteriktige.

OKR og Shopify

For at vi skulle nå målene vi ønsket satte vi oss OKR, som står for Objectiv og Key Results. Vi måtte bestemme oss for hva vi ønsket å oppnå og hvordan skulle vi komme dit. OKR er et verktøy alle bedrifter burde ta i bruk da det er svært nyttig for å nå sine framtidige mål. Hver uke sendte vi inn oppdatering til Basecamp og la inn en notat om ting hadde gått bra eller dårlig. Ved bruk av dette gjorde det det enklere for gruppen å holde fokus samt vite hva som måtte jobbes videre på.

Vi brukte shopify for å starte opp nettbutikken, noe som ingen på gruppen hadde testet ut før, men dette er noe vi ville ha anbefalt videre siden det var relativt brukervennlig. Vi ble mer og mer kjent med siden, her kunne man endre designet som man ønsket, bruke bilder og sette inn forskjellige plug-in. Designet endret vi opp til flere ganger og noe vi ble oppmerksomme på var at siden vår så ut som en reisebyrå side. Dette var noe vi måtte endre raskt på ettersom det kunne mistolkes av potensielle kunder.

Noe av det som var positivt med Shopify var at vi kunne selge produkter fra Oberlo, som er et verktøy inne i Shopify. Her trengte vi ikke å spørre om å få selge produktene, men vi ble som et mellomledd mellom kunde og leverandør. Vi benyttet oss av dropshipping metoden som er en enkel løsning der vi som butikk ikke trente å ha et lager. Men ville ikke ha vært noe å anbefale i lengden, siden leveringstiden er såpass lang.

Bruk av e-post markedsføring

Vi sendte rundt nettsiden til venner og familie før den var lansert, slik at de kunne sette seg opp på nyhetsbrev. Ved å samle inn e-post laget vi oss en e-post liste slik at vi kunne sende ut viktige datoer, nyhetstilbud og lignende. Dette er en effektiv å «billig» måte å drive markedsføring på og kan sees på som svært nyttig. Men likevel ønsket vi en balanse der det ikke ble tolket som spam. Vi tok også i bruk Instagram og Facebook for å oppdatere potensielle kunder.

Denne prosessen har vært veldig utfordrende, men jeg sitter igjen med masse ny kunnskap og har lært at det er mye man må tenke på når man skal starte opp en nettbutikk. Tusen takk for et lærerikt kurs!