Annagilberg mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da er vi igang med modul nummer 2 med Cecilie Staune, som skal ta oss gjennom sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv. Vi har allerede fått utdelt eksamen som skal ha med akkurat dette å gjøre, FN´s bærekraftmål. FN har til sammen 17 bærekraftige mål, alle sammen er like viktig men jeg har tenkt til å …