Marius Vestlien Hansen juni 19, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

ROAS betyr Return On Ad Spend, oversatt til norsk blir det inntjeningene du får fra annonseringen. I dette innlegget vil jeg skrive litt om hva ROAS er, hvordan man regner det ut, hva forskjellen på ROAS og ROI er sammen med mer snadder.

Hva er ROAS og hvordan regner man det ut?

ROAS betyr som jeg nevnte innledningsvis Return On Ad Spend. Det vil altså si inntektene sett i forhold til annonsekostnadene.

For å regne ut ROAS deler man de totale inntektene som kan knyttes til annonseringen på faktisk spend. ROAS = inntekter som kan knyttes direkte til annonsene / annonsekostnadene.

Eksempel: Dersom du selger 374 produkter til 278, – i løpet av 20 dager har man tjent 103.972 kroner ekskl. produktkostnader. Antall kroner brukt på annonsen er 18.289,71 kroner. Da blir regnestykket 103.972 / 18.289,71 = 5,7, noe som tilsvarer 570% inntjening man har fått tilbake for bruke penger på annonsering.

Det verdt å merke seg at hva som er bra og dårlig ROAS blir litt som å spørre «hvor langt er et tau?», og alle bedrifter har ulik ROAS. Har man en positiv ROAS tjener man penger, og det er bra i seg selv.

Hva er forskjellen på ROAS og ROI?

Mange blander ROAS og ROI, og jeg har selv gjort det før jeg satte meg ordentlig godt inn i de. ROI kan sees på som langsiktig og strategisk hvor man trekker frem alle kostnadene man har tatt i forbindelse med en kampanje. ROAS er mer kortsiktig og taktisk hvor man trekker fra spend som kan knyttes til annonsering og deler dette på inntjeningen.

ROI har også en annen utregning enn ROAS: ROI = (Inntjening fra investeringen – kostnad for investeringen) / kostnad for investeringen. La oss se på et eksempel: Dersom vi tar utgangspunkt i regnestykke med ROAS hvor vi legger på 8%, vil vi få (103.972 – 19.762,6) / 19.762,6 = 4,26 eller 426%.

ROAS er ikke alltid positiv. Dersom man tjener mindre enn hva annonsene har brukt, så vil man kunne få en negativ ROAS, og det vil si at man taper penger. Har man en høyere inntjening enn hva man bruker på annonsering, har man en positiv ROAS, og tjener penger. Hvis man tjener like mye som man har brukt har man 1 i ROAS.

Håper du likte innlegget mitt, og skulle det være spørsmål, er det bare å ta kontakt! Ha en fin dag videre!