JulieKlippenberg January 9, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi lever i en verden der stadig flere tradisjonelle varer og tjenester blir digitalisert, og teknologiutviklingen forandrer både arbeidsplasser og samfunnet. Det sies at endringene vi har sett de siste 100 årene vil vi i fremtiden se på de neste ti årene. Særlig kan vi se økning i automatisering av menneskelige arbeidsoppgaver – et tema jeg finner svært interessant. På fem år er det 136 000 jobber som er overtatt av digitaliseringen i Norge, viser en NHO-rapport (2018). Dette medfører altså at en rekke yrker sannsynligvis vil forsvinne eller erstattes av roboter. Hva slags betydning har det for samfunnet? For menneskene? For organisasjonene?

Flere forskere har uttalt at omtrent halvparten av dagens yrker vil bli erstattet av teknologien. Vi ser allerede at selskaper som Google, Tesla og Apple er ute med autonome, altså selvkjørende biler, på veiene. Transportbransjen er derfor et av yrkene som er svært utsatt da det antas at innen år 2030 vil 95% være selvkjørende biler (RethinkX). Yrkessjåfører mister da jobbene sine som følge av automatiseringer. Videre vil det ha konsekvenser for tjenester som er rettet til disse sjåførene som; bensinstasjoner og verksteder. Kunstig intelligens tar altså over for oss mennesker. Ifølge Store Norske Leksikon er kunstig intelligens datasystemer som er intelligente på en måte som gjør at de kan lære prosesser, løse problemer og lære av egne erfaringer. Som eksempelvis teknologien i selvkjørende biler.

Tidligere kunne roboter utføre et begrenset sett oppgaver, men nå utvikles de til stadig lavere kostnader. Dette påvirker spesielt arbeidsplasser og behovet for kompetanse i fremtiden. En annen negativ konsekvens kan derfor være at det skapes skillelinjer i samfunnet ved at de med lavere utdanning faller utenfor. Uten aktuell kunnskap vil det bli vanskeligere å få jobb da en bedrifts muligheter ikke optimaliseres uten oppdatert kompetanse. Det kommer også frem, ifølge et NHO-barometer, at bedrifter mener de får ukvalifiserte søkere. Hva slags konsekvenser vil da automatiseringen ha for menneskene uten utdanning i fremtiden? Hvilken rolle vil de få i samfunnet?

Selv Tesla-grunnlegger Elon Musk har advart mot farer ved kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er den største faren sivilisasjonen vår står overfor  – Elon Musk

Musk har blant annet nevnt tap av arbeidsplasser, men han viser spesielt til frykten for at kunstig intelligens lever i nettverk og kan skape motiver for å skade mennesker. Dette blant annet gjennom å manipulere informasjon, falske nyheter og overta e-postadresser. I tillegg påpeker han at kunstig intelligens presser selskaper til å satse på risikabel teknologi for å ikke bli irrelevante i et samfunn preget av nytenkning og innovasjon. Altså kan automatisering og roboter skape utfordringer mange ikke er i stand til å håndtere. Et eksempel er aktører i industrisamfunnet som opplever at varene og tjenestene deres blir digitaliserte. Dermed får de utfordringer med å utvikle nye måter å arbeide på, nye tjenester og nye forretningsmodeller.

Tross utfordringer kan roboter bidra til effektivisering, produktivitet og lavere kostnader. Det kan videre føre til bedre kvalitet på arbeidet og produktene som er til stor fordel for forbrukerne i samfunnet. Roboter kan rett og slett utføre enkelte jobber bedre enn oss mennesker som eksempelvis ansiktsgjenkjenning. I tillegg kan de også frigjøre enkelte arbeidsoppgaver, slik at en kan benytte tiden til å utføre andre oppgaver. Selv om det er tydelig at en del jobber vil erstattes av roboter kan likevel dette føre til  at en rekke nye jobber skapes. Akkurat hvilke er vanskelig å si noe om da vi må spå fremtiden. Samtidig har roboter likevel mye igjen å lære før de kan erstatte prosesser som kreativ tenkning, sosial samhandling og moralske beslutninger.

Jeg frykter ikke roboter eller algoritmer, det jeg frykter er at vi er for tilbakelent i møte med dette  – Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg frykter ikke at robotene vil erstatte alle jobber, men ved og ikke møte utviklingen vil det være større fare for å havne bakpå. Derfor er digitaliseringen et viktig satseområde for Regjeringen, som også har et eget digitaliseringsutvalg samt en digitaliseringsstrategi for skolen. Ifølge Stefan Følster, direktør ved Reform Institute i Sverige, er det viktigere enn noen gang å snu undervisninger til digital kompetanse da dette er fremtiden.

Langsiktige konsekvenser av automatisering og robotisering er uklare. Likevel er det tydelig at det vil være sterkt behov for utdanning, etterutdanning og  å tilegne læring gjennom hele livet da samfunnet stadig krever innovasjon, nyoppfinnelser og produktivitet. I tillegg vil digitalisering føre til nye måter å arbeide på og endre forretningsmodeller. Da blir det svært viktig å tilpasse samt videreutvikle modellene for å kunne benytte denne teknologiutviklingen som muligheter framfor rene trusler. De som er tidlig ute med å bruke slik teknologi kan skape langvarige konkurransefortrinn (Krokan 2013). Jeg tenker det er helt avgjørende med utvikling av kompetanse og nytenkning for å kunne se robotisering av arbeidsoppgaver som en mulighet, og ikke en trussel.

Hva tenker du om at roboter tar over våre arbeidsoppgaver? Ta gjerne en titt på Arne Krokans blogg med temaer om hvordan teknologi endrer samfunnet HER!

– Julie

Kilder:
https://www.aftenposten.no/norge/i/zmMOv/NHO-bedriftene-Automatisering-gir-ikke-farre-jobber
http://fortune.com/2017/07/15/elon-musk-artificial-intelligence-2/?utm_campaign=time&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&xid=time_socialflow_twitter
https://www.tu.no/artikler/for-hver-gang-google-foreren-overtok-rattet-matte-tesla-foreren-gripe-inn-1600-ganger/376085
https://forskning.no/2017/02/star-vi-foran-en-ny-revolusjon-i-arbeidslivet
https://e24.no/makro-og-politikk/digitalisering/nho-rapport-her-er-fremtidsjobbene-og-jobbene-du-boer-unngaa/24225097
Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm