Rikke Hansen januar 25, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Fler og fler frykter for at roboter skal ta over jobbene deres. Er det bare media som overdriver eller er det reelt? Basert på en artikkel NTB publiserte i 2018, var det hele 43 % som hevdet at ny teknologi ville ta over store deler av jobbene deres. Noe som antyder at det er svært mange som frykter fremtiden. Med tanke på teknologiens raske utvikling, forstår jeg godt hvorfor prosentandelen er såpass høy. Jeg ønsker å ta opp tematikken rundt teknologiens utvikling i arbeidslivet i dette blogginnlegg, da jeg anser dette som svært sentralt.

Den teknologiske utviklingen  

Det er jo ingen tvil om at digitaliseringen skjer i en enorm fart. Hvis vi ser helt tilbake til slutten av 1700-tallet, også omtalt som den første industrielle revolusjon, skjedde det store endringer i samfunnet. Endringene var særlig utbrett i Storbritannia, hvor «Spinning Jenny» og dampmaskinen ble det store gjennombruddet. Dette gjennombruddet er å anse som en stor endring, da arbeidet gikk fra håndverk til fabrikkproduksjon. Videre mot slutten av 1800-tallet kom det teknologiske gjennombruddet, hvor høyspent elektrisitet ble det sentrale hjelpemiddelet i industrisamfunnet. Det er jo klart at det ikke var roboter som tok over den menneskelige arbeidskraften på denne tiden. Men teknologiens utvikling førte til at menneskene ikke var like nødvendige på de samme bruksområdene som tidligere. Det er derfor jeg ser dette litt i sammenheng med robotiseringen. Robotiseringen vil kunne ta over arbeidsoppgaver som i utgangspunktet gjennomføres av mennesker.

Færre arbeidsplasser?

Vil ikke dette da bety at det blir færre arbeidsplasser? Eller at det kreves ny og høyere kompetanse? Det er tydelig at det er ulike oppfatninger av hvordan robotiseringen vil påvirke arbeidslivet. Som nevnt i starten av innlegget, var det hele 43% som fryktet for at robotiseringen skulle påvirke jobbene deres. Men hva med de resterende 57%? Christian Haslestad som er ekspert innenfor digitalisering av industri, hevder at det ikke er noen grunn til å frykte for arbeidsplassene. Basert på studier han har gjennomført, er det faktisk slik at det er skapt flere arbeidsplasser enn det har forsvunnet, som følge av robotiseringen. For å unngå fallgruven mener han bedrifter må tenke annerledes enn tidligere, og ha et fokus på kompetanseutvikling. Kompetanseutvikling er særlig sentralt, da det er garantert at det vil bli høyere kompetansekrav i fremtiden. 

Hand, Human, Robot, Touch, Gesture, Communication

Kilder:

https://e24.no/digital/digitalisering/flere-frykter-roboter-vil-ta-jobben/24413999

https://snl.no/den_andre_industrielle_revolusjon

https://snl.no/den_industrielle_revolusjon

https://www.dn.no/arbeidsliv/robotrevolusjonen/naringsliv/karriere/-robotiseringen-vil-gi-flere-jobber-ikke-farre/2-1-66375

Bilde hentet fra: https://pixabay.com/en/hand-human-robot-touch-gesture-3308188/

1 thought on “Roboter vs menneskelig arbeidskraft

  1. Dette var en veldig bra og tankevekkende blogg, Rikke. Dette har jeg lyst til å lese mer om.

Comments are closed.