MuratMehaj January 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digitale plattformer er ikke en teknologi i seg selv, men det er en type forretningsmodell som er godt egnet som et økosystem. Grunnen til at dette kan ses på som en forretningsmodell er på grunn av verdiskapningen man kan skape gjennom å tilrettelegge kjøp og salg mellom en forbruker og en leverandør. Ruter står ansvarlig …