Nordmank98 January 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er en digital plattform?

En digital plattform er en forretningsmodell. Modellen skaper verdier gjennom å fasilitere transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, vanligvis konsumenter og produsenter. Det er viktig å påpeke at en plattform er en forretningsmodell, og ikke en teknologi. Riktignok er teknologi i form av programvare fundamentet for digitale plattformer, men teknologi utgjør ikke en digital plattform i seg selv.

Ruter er en offentlig selskap som tilbyr kollektivt tilbud i Norge som ble etablert i 2007. De startet operativt først i 2008, etter en sammenslåing av AS Oslo sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk. Ruter er 60% eid av Oslo kommune, og 40% eid av Akershus kommune – som vil si at Ruter opererer innenfor disse områdene.

Ruters oppgave er å tilby miljøvennlige og attraktive kollektivtransport muligheter, og ved at Ruter etablerte seg så besteme de seg å ta felles priser og billettsystemer for Oslo og Akershus, som da ble først lansert i 2011.

Slik Ruter opererer nå så benytter de seg av applikasjoner som «RuterApp» og «RuterReise». Disse applikasjonene tar vi i bruk nesten hvor enn vi drar, om det måtte være en tur gjennom byen eller over gata. RuterApp fungerer slik at man kan kjøpe og hente bussbillett elektronisk rett fra mobil. Der vil også prisene rette seg til hvilke aldersgruppe du tilhører, om du er barn, student eller voksen. RuterReise brukes når man skal finne frem enkleste rute tilgjengelig eller komme seg et sted fra A til B.

Hva gjør Ruter for å senke forbrukerens transaksjonskostnader?

Vi skiller transaksjonskostnadene gjennom flere ledd..

Søkekostnader: Her gjelder det å finne den mest aktuelle reisen, og da gjøres det ved å legge til en lokasjon eller din posisjon og etterpå søke inn hvor du har lyst å reise, og slik kan Ruter finne den raskeste rute.

Forhandlingskostnader: Når man bruker Ruter så reguleres prisene etter hvor langt du vil dra, og hvor ofte du har behov for billett. Engangsbillettene kan vare opptil 1 time, og er generelt billigere hvis du ikke tar i bruk Ruter kollektivet så ofte, men da har du andre alternativer som dagsbillett eller ukesbillett om man reiser oftere i lengre periode.

Beslutningskostnader: Dette er valgene du tar for deg når du skal kjøpe billett, og da har du flere alternativer som enkeltbillett, dagsbilett etc. Da er det du som tar siste beslutning og velger hvilke som passer deg best.

Evalueringskostnader: I dette tilfelle kan det oppstå at bussen er forsinket eller at det har vært avvik noe sted slik at du kanskje må vurdere å kjøpe en ekstra billett fordi den ikke tilstrekker seg hele turen du trodde du skulle rekke, og da anses dette som et dårlig kjøp.

Tvangskostnader: Dette framkommer når Ruter ikke er i rute og om en blir mer enn 20 min forsinket har man rett til refusjon og reisegaranti med utlegg på inntil 550kr.