maiajt februar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bærekraftig utvikling

I forbindelse med en oppgave vi har fått på skolen, vil jeg gjerne skrive litt om bærekraft og too good to go. Først vil jeg begynne med å definere bærekraftig utvikling, for hva er det egentlig? FN definerer det slik: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov«. Sosiale forhold, klima & miljø og økonomi må fungere sammen for man skal kunne kalle noe bærekraftig. FN har lansert 17 bærekraftsmål som utgjør en plan for bærekraftig utvikling.

Jeg ønsker å fokusere på bærekraftsmål nr 12, ansvarlig forbruk og produksjon. En av delmålene her er å redusere matsvinn, noe Too good to go jobber aktivt med. Det er et genialt konsept der man kan kjøpe mat som skal kastes – selv om maten er spiselig.

Hva er matsvinn?

Matsvinn er all spiselig mat, som av forskjellige årsaker ender i søpla. Flere milliarder tonn med spiselig mat havner i søpla hvert år. Det er et globalt problem og vi kan gjøre noe med det! Matsvinn er dårlig for både klimaet, samfunnet og økonomien. Når svinnet brytes ned slippes det ut metan, det er dårlig for økonomien og det er urettferdig når man tenker på alle menneskene som lever i sult. «Det er ikke bare maten som havner i søpla, men også alle ressursene som ligger bak det å produsere, foredle, frakte og oppbevare maten». (Too good to go)

Hvordan fungerer too good to go?

Too good to go har en app du kan laste ned på mobilen. Der kan du søke etter spisesteder som selger x antall forundringsposer. Du kjøper gjennom appen, så drar du og henter rett før stengetid. Enkelt og greit! I en pose får du mat som ikke har blitt solgt i løpet av dagen.

Bilderesultater for too good to go logo

https://toogoodtogo.no/no

Vi må bli flinkere til å bruke det vi har stående i skapet og vi må bli flinkere til å ta vare på og spise rester. Mat holder seg som oftest lenger enn man tror. Ett par tips for å bidra til å redusere matsvinn er å planlegge handleturen og prøve å ikke handle mer enn to ganger i uka. Det å gå på butikken uten å vite hva du skal ha, eller hvis du er sulten fører til impulskjøp. Er du fysen på noe, eller trenger et brød – sjekk om cafeen ned i gata har lagt ut too good to go!

Kilder:

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling

https://toogoodtogo.no/no/movement/education/matsvinn-et-globalt-problem

https://toogoodtogo.no/no

//Hva tenker dere om Too good to go og hvordan de jobber for nå bærekraftsmålene?