Espen februar 25, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dagens teknologiske samfunn blir vi stadig fôret med løfter og lovende ord om konseptet rundt den selvkjørende bilen. Det hevdes den vil fjerne stor mengder av trafikk på dagens veier, føre til lavere kostnader og lover en stor redusering innenfor antall skadesituasjoner og dødsfall i trafikken. Men hvordan kan vi mennesker stole på at data og ulike algoritmer vil ta de riktige valgene? Hvordan kan vi legge ansvaret i «hendene» på en maskin? 

Hva er en selvkjørende bil?

En selvkjørende bil er når sjåføren er aldri pålagt å ta kontroll for å betjene bilen under fart. Også kjent som autonome, dette blir gjort av en kombinasjon med ulike sensorer og programvarer for å kontrollere, navigere og kjøre kjøretøyet på en sikker måte. I dagens tid så hat Volvo begynt å teste bilene sine på ordinære veier og rundt i Göteborg. Bilen er selvkjørende men ikke ennå førerløse.

Etiske utfordringer

Selvkjørende biler skaper flere dilemmaer og etiske utfordringer for oss. I det et menneske setter seg inn i en slik bil, må de stole på at algoritmene til den selvkjørende bilen er stilt inn til å ta «de riktige beslutningene» i potensielle faresituasjoner, som kan føre til skadeulykker. I slike episoder har mennesket valgt å overlate kontrollen til «bilen», uavhengig av hva du selv ville sett på som etisk riktig å gjøre i en slik situasjon.

Photo by Goh Rhy Yan

Hvis en selvkjørende bil krasjer inn i en fotgjenger som krysser veien på rødt lys, hvem har skylden og hvem må ta konsekvensene? Er det sjåføren som frivillig har valgt å sette seg inn i en selvkjørende bil som må ta konsekvensen, eller er det menneskene som har programmert bilen sin feil – siden det klart har oppstått en error i deres system når bilen burde ha bråbremset? Hva med fotgjengeren som brøt loven og kjørte på rødt lys, mest sannsynlig med et uhell?

Selvkjørende biler skaper nemlig store utfordringer rundt uhell. For uhell skjer i trafikken hele tiden, og hvordan skal en bil uten to sett øyne klare å vike unna slike situasjoner? Selvkjørende biler kan dermed føre til et trafikksamfunn der uhell ikke lenger er greit, og selv om de skal programmeres til å senke antall skader, så når den ikke ut på alle arenaer og i alle situasjoner.

Videre kan det oppstå valg hvor man må velge mellom hvilke arter man helst vil redde. Det kan for eksempel oppstå en situasjon hvor man skal velge mellom å redde et dyr og krasje sin egen bil, eller kjøre rett over det. Vi mennesker er alle forskjellige og oppvokst i ulike miljøer. Flere mennesker er oppvokst i hjem der kjærlighet til dyr står sterkt. Andre mennesker har ulikt forhold til dyr, for eksempel ved allergier eller hvis de ikke har vokst opp med husdyr. Disse to gruppene med mennesker vil ta ulike valg i et slikt etisk dilemma. En selvkjørende bil gir bare én riktig fasit på hva som vil skje i en sånn situasjon, og dette kan skape store etiske indre konflikter med sjåfør, hvis løsningen viker fra hva en selv ser på som etisk riktig.

Et tredje etisk dilemma en «sjåfør» av en selvkjørt bil kan komme er over, er en situasjon der man muligens skal redde en folkegruppe over en annen. Dette avhenger igjen av enkeltindividet og deres etiske tekningen. Noen ville reddet et lite barn over en gammel pensjonist. Noen ville reddet en jente over en gutt. Noen ville reddet en barnefamilie over et gammelt ektepar. Personlige relasjoner avgjør dermed dette valget. Det samme gjelder om man skal velge mellom kjønn eller mennesker med ulike yrker. Er en lege viktigere enn en lærer? Alle mennesker har ulike syn på hva de setter høyest.

Flere valg kan også avhenge av å redde antall mennesker. Det er kanskje bedre å redde fem personer over kun én? Men det ene mennesket som dør kan fremdeles bety mer enn ti mennesker for andre. Mennesker vil muligens favorisere kvantitet over kvalitet i dette valget. Men er det etisk riktig? Hva hvis den ene personen var deg?

 

Photo by Ian Valerio on Unsplash

Selvkjørende biler kan være spennende og nytt, men de skaper mange dilemmaer hos det enkelte individet. Vi tenker ulikt og tar ulike valg i de enkelte situasjoner. Vi har forskjellige definisjoner på hva som kan være moralsk riktig. Det har blitt beskrevet situasjoner med ulike valgmuligheter – noen kan synes de er enkle, mens andre må virkelig sette i gang tankeprosessene.

 

 

Kilder:

https://www.aftenposten.no/digital/Hva-skal-den-selvkjorende-bilen-gjore-hvis-noen-ma-do-9701b.html

https://www.motor.no/artikler/2018/september/volvos-selvkjorende-biler-kan-kjore-i-ordinar-trafikk/

https://unsplash.com/photos/y8CtjK0ej6A 

https://unsplash.com/photos/9UxW_MqBGe4