TTokerud februar 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Refleksjon.

I denna kursen generellt, har jag fått en mycket bredare kunnskap om vad Digital marknadsföring handlar om, det är inte bara sociala medier som jag kanske tänkte, utan detta är mycket bredare och väldigt intressant.
Jag har lärt mer om digital ekonomi, olika teknologier med framtida betydelse.
Detta ger mig en helt annan förståelse på vad som är påväg och hända, och även vad som redan har hänt, många tycker detta är läskigt, men jag tänker också på vilka möjligheter detta ger!

Kunskapen jag får här, är ovärdelig, denna kommer användas i framtida jobb, detta är en kunskap en väldigt låg procent av befolkningen faktiskt har. Exempel, farmor vet inte vad increasing returns är, och det är helt förståeligt! Detta är ett nytt fenomen som visar hur ”enkelt” det kan vara att förstå hur stora företag drar ner på genomsnittskostnaden genom att de får flera användare.
Allt detta har stor betydning för framtiden, vad händer med alla ”enkla” jobb?
Kommer vi stå utan jobb överhuvudtaget i framtiden? Mina tankar går i att, nej vi kommer inte sitta utan jobb, se på Asko, dom har digitaliserat ett helt lager, ja en del blev utan jobb, men en stor del fick fortsätta, bara i andra roller, med kurs och utbildning öppnar sig en stor del med nya jobb.
Det kommer ge många fördelar för hela samhället, främst med tanke på transaktionskostnader är min uppfattning.

Det att drönare, VR och AR och hela den artificiella intelligensen har kommit så långt i utvecklingen var också nytt för mig, detta tycker jag är otroligt spännande.
Arne Krokan har varit en väldigt intressant föreläsare, och de är sörjbart att vi inte kommer ha han som förläsare mer denna termin.