jennyevensen januar 9, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei!

Vår første oppgave fra foreleser Arne Krokan er å skrive et blogginnlegg om noe vi synes var interessant med den første forelesningen vi hadde. Det første jeg tenkte var hvordan i all verden skulle jeg klare å kun velge én ting, når han fortalte om så utrolig mye spennende! Han fortalte blant annet om roboter, 3D-printing, kunstig intelligens, digitale arbeidsprosesser og mye mer. Til slutt fant jeg ut at jeg ønsker å skrive litt om kunstig intelligens da dette er noe jeg fant interessant, og da spesielt dette med selvkjørende biler.

Selvkjørende biler

Den teknologiske utviklingen i verden i dag går utrolig raskt. En rapport fra tu.no (2017) sier at i år 2030 vil kun 5% av privatbilers bruk stå for transporten. De vil nemlig erstattes av selvkjørende elbiler som er eid av transporttilbydere. En selvkjørende bil er et autonomt kjøretøy som oppfyller de transportfunksjonene som finnes i en tradisjonell bil.

Tanken om selvkjørende biler er kanskje for mange noe fjernt og ikke i tankene at kan dukke opp om kort tid, men det har faktisk vært slike konsepter allerede siden 1940-tallet. Det var blant annet et konsept som ble foreslått av den amerikanske industridesigneren Norman Melancton Bel Geddes. Han la frem en idé om veier med elektromagnetiske spor.

«There should be no more reason for a motorist who is passing through a city to slow down than there is for an airplane which is passing over it»

– Norman Bel Geddes.

I tillegg la han frem tanker om selvkjørende kjøretøy. Dette skrev han senere om i boken sin «Magic Motorways». Så dette med selvkjørende biler er på ingen måte en helt fersk idé, men dette har ikke blitt ordentlig realisert enda grunnet økonomi og det er en elektrisk fremdrift som har gjort at nødvendige sensorer først nå har blitt mindre i størrelsen.

Hvorfor bruke selvkjørende biler?

Fordelen med selvkjørende kjøretøy er at det er kostnadseffektivt og miljøvennlig. Samt at disse bilene styrt av kunstig intelligens vil ikke gjøre samme feil vi mennesker gjør, for eksempel fyllekjøring eller mistolke signaler. Så dette vil redusere antall dødsfall i trafikken. Toyota lanserte på CES 2018 et nytt konsept kalt E-palette. Dette er en ny elektrisk, selvkjørende minibuss. Den skal ha en åpen plattform som gjør at man kan endre hva den brukes til på kort tid. Blant annet vil man kunne bruke den til kollektiv transport, ha et mobilt kontor, serveringssteder, transport av varer eller til medisinske klinikker. Så dette viser da at det faktisk ikke er så lenge til slike kjøretøy vil bli realisert. Dette er en effektiv løsning på transport som kan frakte store volum eller en gruppe mennesker raskt dit det trengs. Det blir også mindre utslipp fra bilene, som da igjen er gunstig for miljøet. Om dette er noe som kommer til å bli et helt vanlig transportmiddel for alle, eller kun utvalgte som har økonomien til det gjenstår da å se.

Men vil vi virkelig kutte ut all form for menneskelige sjåfører på transportmidlene våre?

I dag finnes for eksempel cruisekontroll og selvparkering på bilene våre, noe som gjør at sjåførene selv allerede nå gjør mindre av «jobben» med å kjøre bil. Dette er en utrolig spennende utvikling av teknologien, og som vi ser utvikler det seg bare enda mer på kort tid. Men om vi en dag i fremtiden kun har kunstig intelligens til å kjøre bilene våre, hva vil da skje om det skulle oppstå for eksempel en trafikkulykke? Skal man da saksøke selskapet som eier de selvkjørende bilene eller legge skylden på andre mennesker? Kan vi ha full kontroll over disse selvkjørende bilene om det oppstår tekniske feil? Det kan være vanskelig å legge til rette for at alt skal gå på skinner når det oppstår dårlig føre, mye trafikk eller slitte veimerker. Jeg tror det kan dukke opp komplikasjoner på dette med hvem man skal legge skylden på i en eventuell ulykke. Men dette er en prosess som er under utvikling, og det vil selvsagt bli lagt til rette for juridiske lover rundt dette. Samt at man må gradvis tilføye førerløse biler i trafikken, ikke erstatte alle tradisjonelle kjøretøy med én gang! Det er viktig å huske på at kunstig intelligens ikke kan samhandle med fotgjengere eller syklister på samme måte som et menneske kan gjøre. Førerløse biler har ikke følelser eller minne, de følger kun regler de har lært og dette medfører da at de ikke har noe kontakt med mennesker utenfor bilen. Så selv om disse bilene er basert på svært avansert teknologi, kan de også gjøre feil.

Et annet dilemma som kan oppstå her er at mange kan miste arbeidsplassen sin. Fremtidige generasjoner vil ikke lenger ha bruk for sertifikat til å kjøre bil om kunstig intelligens gjør det for oss. Hva vil dette bety for kjørelærere eller lastebilsjåfører som frakter varer? Jeg tror ikke nødvendigvis at absolutt alle jobber vil forsvinne og at det oppstår stor arbeidsledighet. Jeg tror heller med tiden at det vil komme nye arbeidsoppgaver til disse menneskene dette går utover.

Dette er svært interessant og jeg tror vi kommer til å høre mye mer om selvkjørende biler fremover. Men kan vi virkelig stole fullt på kunstig intelligens?

// Jenny Sandtorv Evensen

 

Kilder

Bilder lånt fra pixabay.

https://www.tu.no/artikler/toyota-selger-deg-bilen-du-innreder-den-selv/415811

https://www.tek.no/artikler/toyotas-nye-minibuss-er-elektrisk-selvkjorende-og-ekstremt-fleksibel/415765

https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Bel_Geddes

https://www.tu.no/artikler/slik-virker-selvkjorende-biler/358826 

https://www.tu.no/artikler/hvor-forutsigbare-er-selvkjorende-biler/366382