theaorn juni 6, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Skrevet av Helene Snarli

Semesteret med digital markedsføring er straks forbi, og den siste delen av kurset har i store deler basert seg på Google Analytics (GA)  og Google Digital Garage (GDG). For at vi kunne ta eksamen i det hele tatt måtte vi sertifisere oss i disse kursene. Både i ulike versjoner av Google Analytics, og i «Fundamentals of Digital Marketing» fra GDG. Nå er alle sertifiseringene unnagjort. Hva har vi lært, og var det nyttig?

Først – hva er sertifiseringer?

Kort fortalt: når vi velger å sertifisere oss i noe er det som regel frivillig, men ofte vil vi bli etterspurt om vi er sertifisert i noe konkret, spesielt i jobbsammenheng. Når vi sertifiserer oss i noe betyr det typisk at vi har en ekstern evaluering, opplæring eller vurdering. En ekstra gulrot med det hele er at man får et bevis ved gjennomført kurs. Det kommer godt med på CV´en!

Det finnes mange ulike kurs en kan få sertifisering i innenfor digital markedsføring. Du kan ta Facebook Blueprint, HubSpot Acadamy og CS50 Introduction to Computer Science fra Harvard, for å nevne noen.

I denne eksamen har vi altså sertifisert oss i fem av seks kurs i Google Analytics, og alle kurs i Google Digital Garage «Fundamentals of Digital Marketing». Så, hva har vi lært?

Kursene

Google Analytics

Illustration of business graph analysis

I Google Analytics for Beginners lærte vi oss de grunnleggende funksjonene i Google Analytics. Blant annet hvordan vi lager en konto, hvordan vi implementerer en trackingkode, analysering av enkle rapporter, og å sette opp mål og kampanje. Dette har vært utrolig lærerikt og kanskje et av de viktigste kursene av alle sertifiseringene. Uten denne kunnskapen hadde vi hatt vanskeligheter med å foreta noen analyse i det hele tatt. Det er noe krevende å lære hva de ulike betydningene står for. I GA er det mange like begreper, som «unique pageviews» og «source/medium», men med forklarende, litt trauste filmer fikk vi en god innføring.

I Advanced Google Analytics lærte vi oss analysene fra det førstnevnte kurset, bare i en mer kompleks versjon. Vi lærte oss også markedsføringsverktøy med analytics. Som tittelen sier var denne delen mer advanced, men allikevel ikke helt uhåndterbar.

Med Google Analytics for Power Users lærte vi oss å praktisere analyser og spore frem forretningsresultater. Her lærte vi oss også å se områder for forbedring, noe det viste seg at vi skulle få bruk for i våre analyser. Dette er kanskje et av de mest nyttige verktøyene for bedrifter eller organisasjoner som er nye, og som må gjøre rede for hva som fungerer og ikke fungerer helt optimalt med nettsiden.

I Introduction to Data Studio lærte vi oss å koble sammen dataene våre, og bygge sammen Data Studio rapporter.

Med Google Tag Manager Fundamentals lærte vi oss å måle og finne ut av hva de som bruker nettsiden vår gjør på nettsiden. Med Tag Manger kunne vi se hva leserne klikker på og ikke, og så gjøre endringer der vi fant ut av at det trengtes. Når vi bruker GTM, som er forkortelsen, får vi veldig gode svar på hvor godt nettsiden fungerer, eller eventuelt ikke fungerer. Sett i et markedsføringsperspektiv vil en også oppnå en kostnadseffektiv markedsføring ved å bruke GTM og flere konverteringer fordi en ikke trenger å bruke ressurser på det som ikke fungerer. Et helt genialt konsept!

Google Analytics hadde brutalt nok ganske uengasjerende videoer med litt kjipe, dog nyttige og lærerike fakta. Allikevel lærte vi utrolig mye av GA som vi tok i bruk på utallige områder. I tillegg overrasket det oss hvor mye en faktisk kan bruke GA til, og hvor mye en kan finne ut. Nesten litt skremmende, men utrolig nyttig i markedsføringssammenheng.

Google Digital Garage – «Fundamentals of Digital Marketing»

Til sist tok vi kurset Google Digital Garage – «Fundamentals of Digital Marketing». Det var det mest tidskrevende kurset, men på mange måter litt mindre komplisert enn GA å gjennomføre. Det består av 26 moduler, og hadde engasjerende filmer og eksempler som var lette og relatere til virkeligheten. Det var en quiz på slutten av hvert tema, og til slutt måtte vi gjennom en eksamen på 40 spørsmål. Har en fulgt med i «timen» går denne eksamen relativt greit. Vi vil gå så langt som å si at alle modulene i dette kurset har vært nyttige, men delen med tracking og måling av webtrafikk har vært spesielt nyttige i denne oppgavens sammenheng. Denne delen er ganske lik som Google Analytics, men forklart på en litt annerledes måte.

Ble vi noe klokere?

Seks sertifiseringer og kursbevis senere – i tillegg til litt ekstra fylde i CV´en har vi lært oss utrolig mye som vi ikke ville vært foruten. Vi mener at alle som vil ha en fot innenfor digital markedsføring i dag bør, eller faktisk ta disse kursene. Det er utrolig hvor mye de kan fortelle, og hvor mye de kan lære oss og gjøre vår virksomhet bedre. Vi er derfor veldig takknemlige for at disse sertifiseringene var et krav for å kunne ta eksamen. Både fordi vi har lært utrolig mye som vil komme godt med i arbeidssammenheng, og fordi det vil gjøre oss mer attraktive på jobbmarkedet.

Innlegget Sertifiseringer – hva har vi lært? dukket først opp på THEA ØRNESEIDET.