Vicy mai 29, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette innlegget henger tett sammen med siste innlegget som vi postet forleden. Du kan lese det her og her. Dette innlegget vil basere seg på hva vi har lært gjennom å ta de ulike sertifiseringene, Google Analytics, Google Digital Garage, og Facebook Blueprint.

I løpet av tiden vi har brukt på disse sertifiseringene har vi lært mye forskjellig og det har vært krevende, men til syvende og sist svært nyttbart både til eksamen vi holder på med nå og senere i arbeidslivet. Vi valgte å begynne med Google Analytics sertifiseringene, dette fordi vi følte at kurset var grunnmuren til de andre kursene som vi måtte igjennom, altså før vi begynte med Google Digital Garage. Kursene i Google Analytics var kortere og lettere å komme gjennom enn Digital Garage, men de var like lærerike da de går inn på så mange ulike temaer i tillegg til at vi fikk litt praktisk øving underveis.

Som nevnt tidligere, ved å ta alle disse sertifiseringene opplevede vi kursene som krevende men mest tidkrevende. Da det var mye stoff og teori som skulle gjennomgås i hvert av kursene, i grunn ganske demotiverende og en kan fort miste fokus. Vi kom derfor tidlig fram at ved å jobbe sammen vil dette lære oss mer, det ville bli mer motiverende og ikke minst ville dette også være en måte å spare tid på. Ved å diskutere underveis, lære av hverandre og utfordre den ene, kom vi oss fort gjennom kursene og vi kunne ikke ha vært foruten hverandres lærdom.

Når vi gikk gjennom kursene i Google Analytics var det enkelt å komme seg gjennom, det var bare at vi måtte holde fokus og ha gjennomføringskraft til stedet. Ved å se på videoen sammen, snakke og diskutere rundt demonstrasjonsvideoene og deretter gjøre de ulike praktiske oppgavene som tilhørte hvert av kursene, ble vi bedre kjent med de ulike verktøyene og hvordan de fungerer i Google Analytics. Som en del av denne eksamensoppgaven har vi brukt det vi har lært i kurset som å legge inn mål, se på de ulike rapportene og i tillegg bruke lærdommen om innføring i hvordan vi kan se på data i forhold til hvem som ser på de sidene vi samler inn data fra med tanke på alder og kjønn, hvor brukerne kommer fra og mye mer. Dette er noe vi ser på som nyttig lærdom og som vi igjen kan bruke når vi kommer ut i arbeidslivet, for vi vet at kunnskap om Google Analytics er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Det som var mest givende å gå gjennom av disse sertifiseringskursene var Google Digital Garage. Dette kurset går gjennom så mange ulike temaer som markedsføring via sosiale medier, e-postmarkedsføring, SEO, Analytics, merkevarebygging og mye mer. Men vi ser i ettertid at det var lurt å ta Google Analytics først da det ga oss et bedre grunnlag for å forstå det som ble gjennomgått i Digital Garage.

I tillegg til disse sertifiseringene som var obligatoriske for eksamen fikk vi tilbudet om å ta Facebook Blueprint kurset før vi fikk besøk av Facebook tidligere i dette semesteret, Blueprint for Norway Universities. Noe av det vi lærte er hvordan vi lager annonser på Facebook, hvordan vi retter oss mot målgrupper og segmenterer de vi ønsker å nå ut til, hvordan Facebook for B2B fungerer og mye mer. Det å ta Facebook Blueprint kursene er noe vi vil anbefale dersom du ønsker å markedsføre deg gjennom annonsering og annonsere på Facebook eller bare ønsker å lære mer om markedsføring og annonsering på nett, rettet mot Facebook og Instagram.