63383 april 10, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ønsker du deg tidsfrihet, masse penger, jobbe med noe du brenner for, drive eller lede en velfungerende organisasjon? Dette er den store drømmen til mange mennesker og kan ligne litt på den norske utgaven av The American Dream.

Vi alle har sett hvordan flere selskaper og privatpersoner til stadighet lykkes. Noen har kanskje stilt seg selv spørsmålet hvorfor enkelte får det til og andre ikke? Dette gjenspeiler seg ikke bare i selskaper, men også i toppidretten. Årsak og sammenheng vil ha mange forskjellige forklaringer sett i lys av hvilket perspektiv man ser det fra. Det som er så fint med suksess er at det er mange veier til «Rome».

Noen mennesker har det i seg andre ikke?

Det som er typisk ved at enkelte kan virke til å «alltid» få det til ligger i deres evne til å utvise disiplin, utholdenhet og handlekraft. Noen vil mene at dette er medfødt, arv og miljø eller tillærte egenskaper. Noen vil mene at dette handler om interesse og lidenskap for det en gjør.

Uansett hvilken årsak som måtte gi deg logiske forklaringer på hvem som fikk disse egenskapene utlevert er ikke alt håpet borte. Det finnes nemlig et verktøy som skal hjelpe deg og din organisasjon med å få til dette i praksis.

OKR skaper vekst bedrifter

OKR står for Objektive, Key Results og brukes av flere ledende organisasjoner i dag. Verktøyet OKR har som hensikt og omsette selskapets strategi til mål gjennom målbare tall og resultater. Ved å sette høye mål innad i organisasjonen, sikre kontinuerlig fremdrift og hjelpe team medlemmer til å holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid vil skape resultater.

Mye av grunnen til at dette brukes så aktivt av flere store selskaper er fordi det faktisk fungerer å gir målbare resultater der etter. Det betyr ikke at det erstatter menneskelige lederegenskaper, people skills, eller en godt innarbeidet bedriftskultur, men den vil løfte bedriften til der de setter seg mål om å være – uten unntak.

Bilde: Viser selskaper som i dag bruker OKR som verktøy. Lånt fra www.inevo.no

Hvordan funker det?

  1. Til å begynne med anbefales det at man begynner med et møte i ledelsen angående dagens situasjon, den fremtidige og hvilke utfordringer selskapet står ovenfor.
  2. Ledelsen setter en strategi og utarbeider ambisiøse mål. Deres evne til å involvere og kommunisere dette videre ut til mellomledere i organisasjonen er helt avgjørende.
  3. Deretter avholder man en work shop for de aktuelle ved å sette opp team på 2-3 stk. Mange ganger stopper informasjonen opp hos mellomledere som ikke følger dette videre ut til de ansatte. Dette er viktig å følge opp.
  4. Dersom selskapet er stort og flere avdelinger må de aktuelle som er med på å utarbeide dette se til at de treffer selskapets overordnende mål, selv om det settes flere mål.
  5. Planen settes ut i handling og gjelder ofte kvartalsvis. Det er viktig å påse at alle vet hva de skal gjøre å holde fokus på, hvor man er i forhold til planen og eventuelt hvilke endringer de må gjøre.
  6. Hele poenget er å ha selvstyrte team som evner å sette ambisiøse mål, ha disiplin, evaluere underveis og holde fokuset der de ska for å nå målet. Dette til sammen skal gi resultater for selskapet, men vel så viktig den følelsen av mestring bland team medlemmene.

Kilder:

1 thought on “Sett OKR mål- Har du handlekraften som skal til for å lykkes?

  1. Bra innlegg. God overskrift og god innledning. En av de beste(og enkleste) forklaringene/beskrivelsene jeg har lest om OKR. Enkelt og greit. Det hadde vært interessant å lese dine tanker om hvorfor du tror OKR fungerer(evt. hva som ikke fungerer). Jeg tror en viktig faktor er transparens i teamet og mellom teamene. Det hadde også vært interessant å lese dine tanker om goals, methods and habits. Det er ikke skrevet så mye om det der ute, men det er kanskje en slags videreutvikling av OKR som handler mer om individer som ønsker å bli en bedre utgave av seg selv ved å sette mål, ha gode metoder og skape gode vaner. Forskningen til BJ Fogg kan være noe som er interessant å se nærmere på. Takk for godt innlegg!

Comments are closed.