suzana mars 19, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dagens innlegg handler om sirkulære forretningsmodeller og om en bedrift som har en sirkulær forretningsmodell. 

Overgang fra lineær til sirkulær forretningsmodell

 En Sirkulærøkonomi handler om å gå fra en lineær forretningsmodell som er bruk og kast til en økonomi der vi tar vare på ressursene lenge.Den lineær forretningsmodell har blitt brukt av produsenter i flere år fra annen verdenskrig til ca. 1960 tallet, og forretningsmodell baserer seg på en bruk og kast strategi.

Et kjennetegn ved modellen er at produsenten hadde kontroll på produktene sine fra det produseres og frem til forbrukere. Det som skjer etter solgt av varen hadde ikke produsenten kontroll på. I en bruk og kast samfunn blir det mye uønsket avfall fordi produktene blir ikke resirkulert. Materialene som ble brukt er ikke- gjenvinnbare og hadde kort livssyklus. 

Hva er sirkulær forretningsmodell

Før jeg forklarer hva sirkulære forretningsmodeller er, vil jeg definere begrepet sirkulær økonomi først. Sirkulær økonomi handler om gjenbruk og gjenvinning av produkter, det vil si at vi ser helheten av produkt livssyklus. Fra produktet er råmateriale til produktet er i bruk og resirkulert. Ideen er å hold produktets verdi så høy som mulig og så lenge som mulig. 

Hensikten med dette er at ingenting av resurser skal gå tapt og alt av materialene skal bli gjenbrukt og reprosessert. For å redusere kostnaden til bedrifter og for å ta vare på ressursene vi har. Ikke minst for å minimere avfall gjennom gjenbruk og gjenvinning. 

Bilde fra From Waste to Wealth

100% Resirkulert og miljøvennlig

100% Resirkulert og miljøvennlig vannflaske 

IMSDAL er Norges første og eneste vannflaske som er laget av 100% resirkulert plast. IMSDAL resirkulerer sine vannflasker og dette er viktig for miljø fordi plast har negativ påvirkning for miljøet. Med 100% resirkulert plast sparer IMSDAL 1500 tonn CO2 årlig og de sparer stor menge av energi. For IMSDAL skal foresatte med å produsere 100% resirkulert vannflasker så må vi som forbrukere ta ansvar til å pante.

bilde fra Imsdal.no

Hva tenker dere med å produsere 100% resirkulert?