ajsa mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg gå litt mer inn på den sirkulære forretningsmodellen og hvorfor den kan anses som fremtidens forretningsmodell. Samtidig skal jeg også se litt på en bedrift som har en sirkulær forretningsmodell. Etter å ha lest meg litt opp på ulike bedrifter, falt valget mitt på Stormberg som i 2016 introduserte produktprogrammet Bygdin. Fra lineær til sirkulær forretningsmodell I mange år har de fleste produsenter operert med en lineær forretningsmodell. En modell som baserer seg på en «bruk og kast»-strategi. Denne strategien kjennetegnes ved at produsenten kun har muligheten til å kontrollere det som skjer med produktet fra det produseres og frem til forbrukerne foretar et kjøp. Hva som skjer med produktet etter dette steget i livssyklusen, tar de ikke ansvar for. Lineær økonomi kjennetegnes ved at det blant annet blir produsert en stor mengde uønsket avfall fordi produktene som produseres ikke kan gjenbrukes. Produktene er gjerne laget av ikke-gjenvinnbare materialer og er ment til å ha en kort livssyklus. Meningen er at ressurser hentes ut og gjøres om til produkter som brukes til de er ødelagte og til slutt blir til søppel. En sirkulær forretningsmodell på den annen side, er en motsats til den lineære forretningsmodellen. Denne modellen baserer seg på produksjon av produkter med minst mulig bruk av ikke-fornybare ressurser. Målet er at minst mulig skal kastes som avfall, men heller holdes i et kretsløp der pågående resirkulering skal føre til et mindre behov for nye råvarer. I en sirkulær økonomi ser bedriften på hele produktets livssyklus, hvor målet er å holde produktets bruksverdi så høy som mulig, så lenge som mulig (Kristin Nordstrøm, Renovasjons – og gjenvinningsetaten). Hele 80% av produktets miljøpåvirkning avgjøres i design- og produksjonsdelen, og det er derfor viktig å lage produkter på en bærekraftig måte, med lang levetid. For at man skal kunne lykkes med sirkulær økonomi er man avhengig av at den tradisjonelle lineære økonomien erstattes med en økonomi hvor sirklene er lukket. Målet er at avfallet skal leve videre, selv etter at produktet ikke lenger kan brukes til sitt formål. Noen gode eksempler på dette kan være at matrestene dine kan bli til drivstoff, plast som gjenvinnes kan brukes i ryggsekker eller metallemballasjen som kan bli til verktøy. Etter som årene har gått og teknologien har utviklet seg, har det blitt mulig å skille ut flere deler av avfallet. Råvarer som vi på verdensbasis er i ferd med å gå tomme for, slik som bly og sink, kan ved hjelp av teknologien, hentes ut fra avfallet og brukes om igjen i produksjonen. Avfall som tidligere har blitt sett på som miljøskadelig og kostbart, blir nå også sett på som en ressurs og en voksende industri som man kan benytte som et virkemiddel for å nå ulike miljømessige mål. Klær av resirkulerte materialer: er det mulig? Stormberg er en bedrift som i flere år har satset på sirkulær økonomi. På deres hjemmeside står følgende: «Stormberg har siden start hatt et brennende ønske om å skape turglede til alle, uten å gå på bekostning av hverken mennesker, dyr eller natur. Vi jobber derfor hele tiden med å utvikle vår kolleksjon i mer miljøvennlige kvaliteter». Høsten 2016 introduserte Stormberg produktprogrammet «Bygdin» – en skalljakke produsert av kun resirkulerte materialer. Siden den gang har den resirkulerte kolleksjonen vokst, og Stormberg jobber kontinuerlig med å videreutvikle kolleksjonen. I tillegg til jakken, har de i dag utviklet blant annet turbukser, tights, t-skjorter og drikkeflasker av resirkulerte materialer. Hva er de resirkulerte materialene laget av? lurer du kanskje på. Og svaret er resirkulert polyester. Store deler av Stormbergs produkter blir laget av resirkulert polyester. I de aller fleste tilfellene kommer polyesteren fra resirkulerte plastflasker. Prosessen fra flaske til material er følgende: flaskene vaskes og kvernes før de går inn i en smelteprosess og blir omgjort til små pellets. Det blir så laget fibre av dette, som videre blir benyttet i produksjonen av tekstiler. På denne måten bidrar Stormberg til sirkulær økonomi. Hva er deres tanker rundt dette temaet? Tror dere en sirkulær forretningsmodell er fremtidens forretningsmodell? //Ajsa Litteratur: Stormberg.no. Om Stormberg. https://www.stormberg.com/no/om-stormberg/materialer/ Lesedato: 1.mars Stormberg.no Resirkulerte materialer http://prod-m2.stormberg.trollweb.no/no/om-stormberg/materialer/resirkulerte-materialer/ Lesedato: 1.mars Ks.no Hva er sirkulær økonomi https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/miljo/sirkular-okonomi-og-avfallspolitikk/hva-er-sirkular-okonomi/ Lesedato: 1.mars Nygaard, Arne. Grønn markedsføringsledelse (2019)