59433 februar 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er egentlig en sirkulær forretningsmodell?

En sirkulær forretningsmodell er organisert slik at de hindrer at giftige stoffer forurenser land eller vann. Det er også organisert slik at de samler inn og gjenbruker metall, kjemiske stoffer, tekstiler og andre komponenter. Vi snakker også om gjenbruk av ressurser til det beste for økonomiske resultater, befolkningen og generelt naturen som står i en ekstrem krise så langt i 2020. Hva kan vi som enkle mennesker gjøre for å redde kloden og populasjonen?

https://sprint.no/artikler/sirkulaere-forretningsmodeller-baerekraftig-og-lonnsom-innovasjon

Hvilke bedrifter jobber med en sirkulær forretningsmodell?

Vel… Det kan virke som om det er mange bedrifter som jobber
med denne modellen, men sannheten er at det er færre enn vi tror. Grunnen til
det? Det er usikkert, men for noen bedrifter er det dyrere og gir flere
økonomiske og produksjons baserte problemer. Men heldigvis er det noen
bedrifter som jobbe for gjenbruk av spesielt tekstiler og hverdagslige
produkter. En av bedriftene jeg velger å fokusere litt mer på er Tise.

https://nouw.com/emmastokes/tise-it-34158892

Hva er egentlig Tise?

Tise er en applikasjon og en nettside der man lager en
bruker for å selge tekstiler og andre produkter du ikke bruker lengre. Denne
organisasjonen har vokst til og bli en av de mest populære de siste årene. Her
finner vi produkter som er vintage,
men også nyere produkter.

Tise er en av de mest populære sidene for gjenbruk og gjenkjøp. Siden oppstarten har de nå en verdi på rundt 90 millioner kroner. Dette gjør Tise fordi de har sett at, spesielt her i Norge, vi bruker mye, og kaster mer (bruk- og kast metoden). Vi nordmenn har blitt flinkere på gjenbruk av tekstiler, men kan fortsatt bli enda flinkere for å redde planeten vi er så glade i.

https://www.dig2100.no/tise-som-en-plattformtjeneste/

Men, hva kjennetegner en sirkulær forretningsmodell?

Hvis vi ser litt på hva som kjennetegner en sirkulær forretningsmodell. Her er det spesielt 3 kjennetegn som kommer frem.

 • Ingen ressurser ut av verdikjeden
 • At bruker og levetiden til et produkt øker
 • At man reduserer antall ressurser i omløpet

Det finnes også tre drivere bak denne modellen.

 • Bærekraft som innovasjonsdriver
 • Nye måter og levere kundeverdi på
 • Teknologi åpner mulighetsrommet

Men hvilke typer modeller har vi egentlig?

Det er 5 hovedkategorien som vi har utenfor de 7 punktene ikke i den sirkulære modellen. De 7 punktene er illustrert i bildet nedenfor, men for oppklaring blir de skrevet her:

 • Design
 • Innkjøp
 • Produksjon
 • Distribusjon
 • markedsføring og salg
 • Bruk
 • Avhending

Nå som de 7 punktene er oppklart flere ganger ganger i teksten, selv med illustrasjon, går vi videre til de 5 hovedkategoriene som er utrolig viktig i en slik modell.

 • Sirkulær forsyningskjeder
 • Produkt som tjeneste
 • Delingsplatform
 • Produktlivsforlengelse
 • Gjenvinning og resirkulering

Sammen muliggjør disse modellene en sirkulær verdikjede, og er helt sentrale for å bevege til en sirkulær økonomi.

https://arim.no/meldingar/2015/%C3%A5rsmelding/strategi-og-utvikling/%C3%A5rim—ein-del-av-den-sirkul%C3%A6re-%C3%B8konomien
Sirkulære forretningsmodeller muliggjør en sirkulær verdikjede. Kilde: “From Waste to Wealth — The Circular Economy Advantage” Peter Lacy and Jakob Rutqvist (2015)

Så vi avslutter med å fundere på hvorfor det så få nettsider og applikasjoner som jobber effektivt med dette? Ikke ta feil, det er mange bedrifter rundt om i verden som jobber med bærekraftig og har en sirkulær forretningsmodell, men vi kunne gjort mer. Vi må gjøre mer for planeten vi verdsetter så høyt! Det er den eneste planeten vi har. Moder Jord må bli passet på!