jl mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Den sirkulære forretningsmodellen i forhold til den lineære forretningsmodellen, som er lite effektiv og kan beskrives som bruk og kast modell.    

Det er en rekke faktorer til dagens sløsing av den lineære modellen, som har et resultat av at produsenten og kunden mister verdiskapning til det aktuelle produktet. 

Så hva er da den sirkulære forretningsmodellen, den sirkulære modellen er de på forskjellige måter holde ressurser i selve verdikjeden lengre. Ved å sørge for at ingen av ressursene forsvinner ut av verdikjeden. Man øker også samt bruks og levetiden på produktet. 

Vi har fire sirkulære forretningsmodeller, disse modellene kan brukes som et veikart for selskaper som ønsker den sirkulærer forretningsmodellen. 

  1. Reperasjonskafeen har som fokus at livslengenden på produktene skal få en økts livslengde. Dette gjøres da ved represjon, oppgradering eller videresalg. 
  2. Gjenbruksbutikken retter seg mot gjenbruk av brukte gjenstander som klær, materialer (fliser, listverk og murstein)
  3. reversert handel ved den reverserte handelen kan forbrukeren levere tilbake oppbrukte varer tilbake til aktøren. Denne typen snur hele kjeden på hode når forbrukeren blir den som blir kvitt avfallet og produsenten er den som kjøper avfallet. 
  4. leasing denne modellen gjør det mulig og leie det man trenger over en viss periode til an pris, der det ofte er mulighet til og kjøpe produktet etter perioden. 

Sammen gjør dette en sentral rolle for og bevege seg over i den sirkulærer forretningsmodellen

Tine 

Tine introduserte grønn plast i 2013, de tok i bruk plantebasert plast på alle korkene på dessertproduktene. Det påfølgende året tok de også de plantebaserte korkene i bruk på 1,75-liters kartongene. 

De er også den første matprodusenten i Europa som bruker kumøkkbasert biogass. Dette er en viktig del av Tines mål med og får bilparken deres over på fornybar energi. De satser på at minst 100 av deres bilder går over på kumøkkbasert biogass til 2022. pr dags dato har de 2 bilder på veien som bruker kumøkk biogass. 

Ku kraft er både et klimatiltak og sirkulærøkonomi i praksis. Der melken fra kua blir til mat, kumøkk blir drivstoff og tilslutt blir drivstoffproduksjonen til gjødsel som starter sirkelen på nytt. 

Referanser

https://arim.no/meldingar/2015/årsmelding/strategi-og-utvikling/årim—ein-del-av-den-sirkulære-økonomien

https://sprint.no/artikler/sirkulaere-forretningsmodeller-baerekraftig-og-lonnsom-innovasjon