Emeline Braatlund Larsen februar 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er sirkulær økonomi? Hvilke fordeler og ulemper kan
dette medføre for butikkene?

“Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål” (Wikipedia).

Gramstad, Helland & Saebi: Nye forretningsmodeller i handelen (Universitetsforlaget, 2017)

Sirkulær
økonomi er noe som engasjerer meg. Da jeg i 2018 ble presentert for dette
begrepet ble jeg håpefull. Det finnes håp for en grønnere fremtid. En fremtid
med fokus på gjenbruk og resirkulering.

Omvendt
logistikk var også et begrep jeg ikke hadde hørt om før i fjor. Omvendt
logistikk handler om å “redde” produktet når det er ferdig brukt av kunde.
Eksempelvis: hva skjer med turbuksa når den har blitt for liten? Omvendt
logistikk ser på ulike alternativer for gjenoppretting av produktet: gjenbruk,
reproduksjon eller resirkulering.

Med gjenbruk menes en prosess hvor det innleverte produktet brukes på nytt slik det originalt var designet. Eks støvtørk og polish på rutere fra NextGenTel. Reproduksjon handler om prosessen ved å redusere produktet til sine enkelte bestanddeler. Dette er et mer omfattende arbeid, hvor bare enkelte deler blir brukt på nytt. Eks NestenNy mobil av OneCall. Resirkulering handler om å samle og demontere brukte produkter. Deretter deler man dem inn etter kategorier av samme materiale, som plast, glass, metaller osv. Denne bransjen vokser kraftig (Mangan 2013).  

(Bilde hentet fra boken: Mangan 2013)

Leie
fremfor å eie?

Sirkulær
økonomi og omvendt logistikk blir derfor viktige begreper en kommer til å høre
mer om i fremtiden. Vi kan allerede i dag se mange eksempler på nettopp dette.
Det har blitt trendy å gjenbruke klær, eller å leie fremfor å eie. Vi har
eksempler på dette som: TiseIt.com, Finn.no, Fjong.no, Rødekors, Nabobil.no,
Fretex og Obos´ egen Nabohjelp. Dette er ulike aktører som fokuserer på
gjenbruk og leie fremfor å eie. Her ser vi en bransje som vokser fort.

Men
hvordan påvirker dette butikk- og klesbransjen?

Trolig
har allerede svært mange butikker merket denne trenden og merket bevisstheten
rundt gjenbruk. Ulempene for butikkbransjen blir derfor at mange
forbrukere velger å kjøpe brukte klær fremfor nyhetene som frontes i
butikkvinduene. NRK skriver også at “Gjenbruk er blitt trendy” noe som ikke er
svært overraskende etter den store økningen av bruktbutikker. Butikkeiere kan
nok derfor merke at salget minsker og gjenbruk-salget øker.

Fordelene med omvendt logistikk kan være at butikkeierne blir mer
opptatte av å se på hva som skjer når produktet som butikken selger er ferdig
brukt. Et råd ville derfor vært at butikkene skaper sine egne
“innsamlingscontainere” som kundene kan droppe brukte klær i. Dette ville vært
positivt både for miljøet og omdømme til butikken. Det ville vist at butikken
tar samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility) og bryr seg om miljøet.

Jeg håper du har lært mer om hva sirkulær økonomi er, og ulike påvirkninger dette kan medføre for butikkene.

Litteraturliste:

Mangan, John, Chandra Lalwani, Tim Butcher og Roya Javadpour. 2012. Global Logistics and Supply Chain Management. 2. utg. London, UK: John Wiley &
Sons, Ltd.

NRK.no. Gjenbruk er trendy. Lesedato 23. januar 2019: https://www.nrk.no/ho/bruktbutikkene-oker-omsetningen-1.12122935

Wikipedia. Sirkulær økonomi. Lesedato 1. februar 2019: https://no.wikipedia.org/wiki/Sirkulær_økonomi