patrickhem februar 15, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg sirkulær økonomi, og hvordan forskjellige kjente virksomheter kan utnytte dette, og annet det er mulig å utvikle seg i en bærekraftig retning. Bærekraft er et begrep som er vidt, og kan definerer slik: «bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn. Ideen om begrensninger som følger av teknologisk utvikling og sosial organisering på miljøets evne til å møte nåværende og fremtidige behov.» (Wikipedia)

For at en bedrift skal være bærekraftig er det viktig å finne ut av hvilke forutsetninger man har. Når man tenker bærekraft, er det veldig vanlig å tenke miljø, noe som er forståelig for det er en del av begrepet. Men det er også mer ved begrepet, som for eksempel at de ansatte skal ha en trivelig hverdag, og ha mulighet til å utvikle sine evner innenfor det man jobber med. Er det ikke muligheter for å bli bedre, mener jeg at det heller ikke er bærekraftig. I dette innlegget skal jeg fortsette mest på det miljøbevisste og spesielt dette med sirkulær økonomi, men det er også viktig å påpeke at bærekraft handler om mer enn bare miljøbevisste ting. 

Sirkulær økonomi handler om å ta i bruk ressurser flere ganger, og henger veldig sammen med delingsøkonomi på den måten at begge handler om å ta i bruk ressurser flere ganger, og dele på økonomien. I appen to good to go er flere virksomheter med som partnere, og de selger her det de har igjen mot stengetid, til en rimeligere penge, slik at man skal kutte matsvinn og la ressursene gå i sirkel. Dette er noe som er veldig lurt, da ulike bakerier, matbutikker, hoteller med fler tidligere bare har kastet all maten, nå kan gi den bort til en billig penge for kunden, og dette kutter også matsvinnet fra disse typer virksomheter. Dette er en måte sirkulær økonomi blir brukt på, nemlig med å kutte matsvinn, men det er også bedrifter som kan utvikle seg på den sirkulære økonomien. Vi som forbruker er nødt til å endre adferden vår for at vi selv som enkelt personer skal kunne kutte matsvinn, og det er derfor bra at store bedrifter går foran med gode eksempler.

For at man skal kunne ha en sirkulær økonomi er det viktig at man klarer å gjenvinne alt som er mulig å bruke igjen, og få dette inn i nye produkter. Det er veldig mye ting man har som kan brukes om igjen og om igjen, og dette er viktig å fortsette med for at man skal kunne ha en videre utvikling. For at en bedrift skal være bærekraftig, må man også holde seg til de miljøbevisste kravene, og det er i veldig mange kunder som er opptatt av dette med miljø. Forretningsmodellene til de store selskapene forandrer seg, og det er mye på grunn av miljøet, og at man skal være bærekraftig. Dette er et krav fra regjeringen, men også er krav fra forbrukerne, og selv om mange har store skritt å ta, er det mye bra som blir gjort.

Andre eksempler på sirkulær økonomi er en annen app med navn Tise. Her kan man selge og kjøpe brukte klær (og andre ting), som andre da henholdsvis vil kjøpe og selge. Dette et perfekt eksempel på at man bruker ressurser om igjen, for smak på klær er subjektivt og ting du ikke lenger synes er kult, kan andre synes er kult. Klær som ikke passer, kan få en ny eier som kan sette pris på dette klesplagget. Det er utrolig mange gode eksempler inne på denne appen hvor den sirkulære økonomien blir brukt massivt, og det er veldig mange som bruker appen for å kjøpe klær. Jeg vil også personlig tro det er mye prestisje mange steder i landet om å ha de nyeste klærne og de nyeste tingene, og man kan spørre seg selv om hvorfor, men ofte vil man komme frem til at svaret er det sosiale presset. Og jo fler som faktisk melder seg på, og heller velger å kjøpe bruke klær, jo mindre press vil det være på folk som opplever det å måtte ha de nyeste og dyreste klærne. Det er også mye på grunn av dette samfunnsproblemet mange ikke vil bruke slike apper, men jeg er sikker på at i nær fremtid er presset sunket, og veldig mange fler vil kjøpe brukte klær foran nye. Dette kan også ha noe med populære influencere og kjendiser som reklamerer for gjenbruk, for man ser at det er en større trend å kjøpe brukte klær/ ting nå, enn det var tidligere.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/sirkular-okonomi/

https://no.wikipedia.org/wiki/Bærekraft