jens_1998@live.no april 12, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som student hører jeg stadig om hvor viktig det er med nettverksbygging karrieremessig. Dette er ikke noe nytt, og kommer nok av gode intensjoner. Nettverk er nemlig svært relevant i prosessen ved både å skulle ansette noen og i å skulle anskaffe seg arbeid. Gjennom å ha et nettverk vil du kunne bli oppmerksom på jobbmuligheter andre kanskje går glipp av, mens for arbeidsgiver vil det at du er en del av et nettverk kunne gi en trygghet – og en mulighet for å bli litt bedre kjent med hvem du er. For å understreke hvor viktig det er å være del av et nettverk kan jeg fortelle at 85% prosent av alle stillinger blir utfylt gjennom dem (Hubspot). Det betyr at du, som “nettverksløs” potensielt kun ser en og en halv, for hver tiende jobbannonse.

I dette innlegget skal jeg dele høydepunktene av min lærdom etter å ha gjennomført Paul Peseks kurs i Networking Basics. Det er et kurs som skal hjelpe deg med å bygge ditt eget profesjonelle nettverk, knytte relevante kontakter og skaffe en mentor. Kurset er oppdelt i åtte temaer som sammen skal gjøre deg til en kløpper i å bygge egen identitet, lære deg å finne (og kontakte) et relevant nettverk, koordinering og navigering av samtaler, hvordan presentere seg, forberede seg til samtaler og til slutt å sørge for langvarige relasjoner.

1: Din profesjonelle identitet
Etter kursets introduksjon begynner første modul, der du blir kjent med hvordan man skal ta kontakt på en profesjonell og appellerende måte, uten å virke påtrengende. Du blir informert om noen av de sosiale normene rundt profesjonelle nettverk, og lærer om hvordan du skal oppføre deg for å skape en god identitet for deg selv. De viser til fem egenskaper og verdier som skal gjøre deg til en ettertraktet kontakt:
Empati: evnen til å behandle profesjonelle kontakter og mentorer som menneskelige og se ting fra deres perspektiv.
Nysgjerrighet: at du er engasjert og interessert i å lære av dem og deres erfaringer.
Takknemlighet: at du setter pris på at de ofrer tid og krefter på deg.
Relevans: at du viser til hvorfor du tar kontakt og hva du ønsker hjelp til eller snakke om.
Respekt: at du behandler dem (og andre) som medmennesker, men også som en som gjør deg en tjeneste. Hvordan ville du ønsket at en du hjalp skulle oppført seg?

2: Oppdag relevante kontakter på LinkedIn.
Andre modul bygger på første ved å vise til hvordan du skal finne relevante personer å knytte relasjoner med på det profesjonelle, sosiale mediet LinkedIn. De beskriver noen eksempler på måter å være relevant på LinkedIn:
Ved å ha en felles erfaring, som å ha gått/gå på samme skole eller å ha jobbet/jobbe i samme bransje. Ved å ha felles interesser, som utdanning, eller at du identifiserer deg med dem og at de jobber på et sted du synes er interessant. Det kan også være ved at du rett og slett syns de er interessante.

3: Hvordan ta kontakt
Tredje modul går ut på hvordan man skal kontakte noen, og på hvilken plattform. De viser til hvordan e-post kan være mer sosialt påtrengende, men også personlig – og at det kan være større sjanse for svar der, mens at det på LinkedIn er mindre formelt og enklere. Du blir også presentert tre elementer meldinger burde inkludere, når du tar kontakt: Hvem du er, hvorfor du sender melding og hva du lurer på/trenger hjelp med.

4: Koordinering
Fjerde modul forklarer hvordan du skal tilrettelegge kontakt for å gjøre den mest mulig appellerende og ryddig. Modulens essens bunner i at det skal være enkelt, som du kan tilrettelegge for gjennom å verdsette og respektere deres tid – planlegg samtalen, tilby kontaktinformasjon på andre kanaler (Skype, telefon, mail eller lignende) og avtal et tidspunkt for eventuelle møter.

5: Navigering
Femte modul viser til hvordan man skal “oppføre” seg i en profesjonell samtale. Det vises til at man skal følge en viss modell for samtalen, som deles i fire: samtalestart, introduksjon, spørsmål og avslutning av samtalen. Her er det viktig å opptre profesjonelt – og ta med seg hva vi har lært under de andre punktene, for eksempel å møte forberedt. Her har du nemlig muligheten til å gjøre et spesielt inntrykk, utenom den åpne profilen din.

6: Presentasjon
Sjette modul hjelper deg med hvordan du, kort og enkelt, skal presentere deg og din profesjonelle identitet. Presentasjonen skal bestå av relevant informasjon, som kan være: hvem du er, hva du interesserer deg for, arbeidserfaring, ambisjoner og bakgrunnen for at du har tatt kontakt. Hvis man ser tilbake til første modul: Din profesjonelle identitet, ser man at empati er viktig – hva tror du selv at den du kontakter ser på som relevant om deg?

7: Forberedelser
Syvende modul forklarer at du gjennom å stille forberedt kan gjøre ett bedre inntrykk, når du skal ha et møte med en eventuell mentor. Det vises til at litt enkelt forarbeid som å Google personen, se på deres sosiale medier (LinkedIn, Twitter) og å undersøke arbeidsplassen deres. Skal man vise at man respekterer og verdsetter tiden deres, bør man stille forberedt.

8: Langvarige relasjoner
Åttende modul tar for seg hvordan man skal tilrettelegge for langvarige, profesjonelle relasjoner. Hvis man har fått et nyttig utbytte etter første kontakt vil det falle seg naturlig at det blir slik neste gang også. Hvis du sørger for å gjøre et godt inntrykk skal du heller ikke se bort i fra at vedkommende vurderer deg neste gang de utlyser en stilling du er relevant for. Det er uansett store sjanser for at en langvarig relasjon kan være av verdi. En like på LinkedIn kan bety mer enn du tror.
Vis at du setter pris på samtalen, takk for hjelpen og gjør rede for at du ønsker å opprettholde kontakt. På den måten viser du at du faktisk setter pris på hjelpen og at det ikke bare er høflighet. Kanskje er nettop dette som gjør at relasjonen blir et mentorskap, og ikke bare en engangs-samtale.

For å oppsummere kurset kan jeg beskrive det som et kurs i å opptre i profesjonelle, sosiale arenaer – der LinkedIn kanskje viser seg å være den beste. Det er mye som bygger på generell sosial oppførsel (men, det er fint å få en påminnelse), prinsippet om Den Gyldne Regel (du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg), samtidig som du får tips og verktøy for prosessen. Kurset var svært givende for meg, som snart er utdannet og skal ut i arbeidsmarkedet.

Referanseliste:
Hubspot: https://blog.hubspot.com/sales/face-to-face-networking-stats
Paul Pesek: https://www.linkedin.com/in/paul-pesek/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/