dinaengh May 24, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Facebook-annonsering er noe som er blitt en del av vår hverdag på lik linje med Google Ads. Det er ingen tvil om at fb annonsering er en viktig del av markedsføringen for mange bedrifter.

I løpet av studiet fikk vi tilbud om å ta Facebook Blueprint Light. Etter og ha gjennomført  dette ønsket jeg å skrive et innlegg om facebook annonsering. Facebook annonsering er delt opp i tre deler. Kampanje – annonsesett – annonse.

Kampanje

Ved første steg, setter du målet for kampanjen. Du stiller deg
selv spørsmålet: Hva er det overordnede målet med denne kampanjen?

Trafikk, konverteringer, Engasjement eller app-installeringer er
bare noen av alternativene du kan velge mellom her.

Annonsesett

Etter du har satt et klart mål for hva det er du ønsker å oppnå
med kampanjen må du velge publikumet ditt.

Dersom du velger konverteringer vil Facebook Pixel være til hjelp. Fb Pixel er en kode du installerer for nettsiden din som sporer ulik aktivitet. Dette kan være tilrettelagt med standard events som tracker alt, eller custom events som tracker handlinger utført på spesifikke sider. Dette kan være litt komplisert, da det krever at du legger inn riktig kode riktig sted. Du vil deretter får beskjed om aktivering av koden var vellykket eller ikke. Under kan du se bilde fra da jeg installerte en pixel for å tracke hvor mange som trykket «legg i handlekurv» og hvordan pixelen er aktiv.

Velg ditt
publikum

Når du skal velge publikum har du flere alternativer. Du kan velge
å opprette et nytt publikum fra scratch. Her velger du geografi, alder, kjønn,
språk. Du kan også velge å legge til interesser, atferd eller andre
demografiske faktorer. Du kan også bruke et eksisterende publikum eller benytte
deg av egendefinerte publikum. Egendefinert er et publikum basert på
eksisterende data. Dette kan for eksempel komme fra fb pixel. Til slutt kan du
også velge et speilpublikum. Dette er kunder som ligner dine eksisterende
kunder. Om det er en målgruppe du ikke vil at annonse skal nå ut til, kan du
velge å ekskludere disse.

For å ha en god kampanje er publikum en essensiell faktor. Det er
ingen lur strategi å velge et kjempebredt publikum uten innskrenkninger. Det er
en fin balanse mellom for stort og for lite. Det er større sannsynlighet for
profitt dersom du har annonser mot et tilpasset publikum vs et generelt
publikum.

Plasseringer

Etter du har målgruppen klar er neste steg å finne ut hvor du vil
kjøre annonsene. Facebook eier både instagram, messenger og Audinece Network.
Her er det mulighet for å nå ut til flere. Ved Auidence Network har du også
muligheten til å spre annonsene dine på tvers av ulike plattformer ved blant
annet banner, in-stream videoer og belønningsannonser.

Dersom du ønsker kan du også her velge å kjøre annonsene på
bestemte mobilenheter. Facebook har automatiserte plasseringer som fordeler
annonsesettene på flere steder der det er mest sannsynlig å oppnå best
resultater, men dette kan redigeres.

Budsjett

En annonse kan ikke gå i evig tid, og heller ikke bruke ubegrenset
med penger. Derfor oppretter du et budsjett for annonsesettet ditt. Dette kan
være dags- eller totalt budsjett. Videre setter du en tidsramme for når
annonsesettet skal gå. Som nevnt over vil automatiske plasseringer fordele annonsene
dine basert på budsjettet du har angitt, slik at du kan nå best mulig
resultater.

Annonsen

Når det kommer til selve annonsen velger du hvem du ønsker skal
være avsender. Deretter velger du hvilket format du ønsker for annonsen. Det
finnes ulike formater for annonsene du setter opp. Facebook har seks ulike
fremstillinger du kan velge mellom. Bilde, Video, Stories, Messenger, Karusell,
Lysbildefremvisning, samling og spillbare ressurser.

Videre velger du hvilke medier du ønsker å bruke i annonsen din.
Her legger du også til en link til et nettsted eller et fb arrangement. Du kan
også endre på farger, tekst og legge til en CTA. (Call to action) 

Avslutningsvis bekrefter du annonsen din. Ved innsending av
annonsene vil Facebook gå igjennom dem og du vil motta en mail om annonsene er
godkjent eller ikke.

Når annonsene er live vil det være mulig å følge med på alt fra
klikkpris, til konverteringer, eksponeringer etc. Her kan det være nødvendig
med eventuelle endringer dersom det viser seg at annonsene ikke går slik en
hadde forventet.